Oproep tot protest tegen afschot damherten


2 mei 2017

De Partij voor de Dieren en De Faunabescherming doen een oproep tot het indienen van een zienswijze om het afschot van damherten in de duinen van Kennemerland-Zuid te voorkomen.

De provincie stelt in het zogenaamde Natura 2000 beheerplan duizenden damherten dood te laten schieten. Dit zou nodig zijn om de biodiversiteit te beschermen. Zo wordt in het beheerplan o.a. gesproken over schade aan de natuur door overbegrazing door damherten, maar volgens de Partij voor de Dieren en De Faunabescherming is er geen sprake van overbegrazing.

Fractievoorzitter Bram van Liere (PvdD): “Aantasting van de biodiversiteit wordt aangehaald als argument om de damherten af te schieten. In geen enkel van de aangehaalde onderzoeken wordt geconcludeerd dat de biodiversiteit achteruit gaat door de damherten. Diverse natuurwaarden, zoals de beschermde grijze duinen en de bedreigde vlinder de Keizersmantel, zijn juist afhankelijk van de herten. Damherten creëren voor sommige planten en dieren gunstigere omstandigheden dan voor andere soorten. Hierdoor verandert het gebied, maar dat is geen achteruitgang.”

De belangrijkste knelpunten om de doelstellingen voor de natuur in de open duinen te realiseren, zijn de hoge stikstofneerslag. De belangrijkste bronnen van stikstofneerslag zijn o.a. dierlijke mest uit de veehouderij, emissie uit stallen en verkeer en vervoer. De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie deze bronnen moet aanpakken om de natuur in de duinen te beschermen, en dat zij onterecht de damherten tot zondebok maken.

De voorbeeld zienswijze kan hier worden gedownload en via de website van de provincie worden ingestuurd. Dit kan tot en met 10 mei 2017.

Gerelateerd nieuws

PvdD opent drie nieuwe bijenhotels

De Noord-Hollandse Statenfractie van de Partij voor de Dieren plaatste vandaag drie insectenhotels in Weesp, Middenbeemster e...

Lees verder

PvdD tegen afschot konijnen golfclub Zandvoort

De Partij voor de Dieren eist opheldering over het doodschieten van konijnen op de Kennemer Golf & Country Club te Zandvoort....

Lees verder