Oproep: steun crowd­funding omwo­nenden tegen megastal Hollands Kroon


27 november 2013

Een groep omwonenden van een geplande megastal voor 366.666 vleeskuiken (plofkippen) in de gemeente Hollands Kroon is zo moedig om naar de rechter te stappen om deze stal tegen te houden. Zij hebben een crowdfundingsactie opgezet voor het inhuren van goede juridische ondersteuning in deze procedure.

Ondanks meer dan 3.000 bezwaren tegen de ontwerpvergunning heeft de gemeente in september 2013 gewoon de vergunning verleend, zie http://noordholland.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7637/actie-megastal-duurt-voort-.

De gemeente schuift simpelweg de bezwaren opzij. In de Nota van zienswijzen stelt zij onder andere dat gezondheidsrisico’s voor omwonenden en de maatschappij niet aan de orde zijn of voldoende afgedekt, de kippen met 42 kg kip/m2 een prima leven hebben en deze megastal niet in strijd is met het provinciale ruimtelijke beleid terwijl de provincie een rapport hierover geheim houdt uit angst dat bezwaarmakers nog wel eens gelijk zouden kunnen krijgen bij de rechter.

Wij willen deze mensen niet alleen laten staan. Zij nemen het maatschappelijk belang van goede ruimtelijke ordening op hun schouders, waar de overheid het laat afweten. Zij verdienen steun. Goede juridische ondersteuning is kostbaar, maar hard nodig om het op te nemen tegen het agro-industriële complex en de gemeente Hollands Kroon.

Daarom de oproep om deze mensen te steunen. U kunt nu mee helpen om deze megastal, en hiermee mogelijk ook andere megastallen (precedentwerking), tegen te houden. U kunt helpen als ‘funder’: voor elke € 10,- bijdrage redt u al 5.000 kippen/jaar van een ellendig leven, bij het winnen van de zaak (#crowdfunding Minderkip).

Funden kan via: www.4just1.com/project/489

Hartelijk dank, mede namens de dieren en (verre) omwonenden.