Ondanks Q-koorts: geiten­hou­derij geen inten­sieve veehou­derij


22 februari 2010

Ondanks Q-koorts: geitenhouderij geen intensieve veehouderij

Partij voor de Dieren vindt wijziging door provincie Noord-Holland onverantwoord

Haarlem, 22 februari 2010. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vinden geitenhouderij niet langer intensieve veehouderij, ongeacht het aantal dieren dat in een schuur wordt gehouden. Daarmee plaatst de provincie geiten bewust buiten de beperking voor vestiging van intensieve veehouderij. Alle risico’s, waaronder die voor Q-koorts, ten spijt.

In de concept-structuurvisie die onlangs ter inzage lag, werd geitenhouderij door de provincie nog wel als intensieve veehouderij aangemerkt. Na inspraak van LTO Noord, zonder één inhoudelijk argument, is dit door GS veranderd. Daarmee wordt het heel gemakkelijk voor geitenhouders uit te breiden of overal in de provincie nieuwe bedrijven te vestigen.

Q-koorts grijpt om zich heen en de volksgezondheid is in het geding. Er worden tienduizenden geiten geruimd. De laatste jaren is het aantal geiten explosief toegenomen. Maar GS van Noord-Holland zijn ziende blind voor deze werkelijkheid.

De beslissing van GS werd vorige week bekend; in dezelfde week is Q-koorts ook in Noord-Holland geconstateerd. Daarom worden deze week meer dan 200 dieren afgemaakt in Zuidermeer (tussen Hoorn en Heerhugowaard).

De Partij voor de Dieren wil met een amendement geiten weer onder intensieve veehouderij plaatsen. Alle politieke partijen moeten zich dan uitspreken of zij vinden dat bedrijfsmatige geitenhouderij overal in de provincie mag, ongeacht het effect daarvan op mens en dier.

Achtergrond

In 10 jaar tijd verdubbelde de geitenhouderij in Noord-Holland (nu meer dan 13.000 dieren), maar ook landelijk groeide het aantal geiten. Vanaf 2007 nam het aantal besmettingen met Q-koorts serieus toe in gebieden waar geiten geconcentreerd worden gehouden. Dit najaar besloot het Rijk tienduizenden besmette en gezonde geiten te ruimen. Andermaal bleek het massaal concentreren van grote groepen dieren niet goed voor mens, dier en milieu en brak een nieuwe dierziekte uit.

In de structuurvisie legt de provincie het ruimtelijk beleid voor de komende jaren vast. In deze visie wordt voorgesteld intensieve veehouderij te concentreren in de Wieringermeer. Dat is nog geen gelopen race, want Provinciale Staten hebben vorig jaar een motie aangenomen om intensieve veehouderij overal te verbieden.

Het houden van alle biologische gehouden dieren, maar ook van schapen en melkkoeien is volgens de provincie geen intensieve veehouderij. Ondanks de enorme toename aan het aantal geiten en de verspreiding van Q-koorts voegen GS nu het houden van geiten toe aan dit rijtje. De provincie doet zelfs geen poging om in verband met de volksgezondheid te eisen dat grote geitenhouderijen op enige afstand van woongebieden worden geplaatst. Onverantwoord, vindt de Partij voor de Dieren.

De aanzet tot de wijziging komt van de LTO die, in de ogen van de Partij voor de Dieren, hiermee alleen de belangen op korte termijn van een beperkt groepje ondernemers dient. Dat de provincie hierin meegaat zonder andere belangen, zoals volksgezondheid, voldoende af te wegen, is beschamend.

Foto frontpage Brand Overeem