Geen provin­ciale Meat Free Monday


16 december 2009

Tijdens het begrotingsdebat van Provinciale Staten gisteren was er ook nog ruimte voor een vrolijke, doch serieuze noot. Partij van de Dieren-voorman Rob van Oeveren zette een zwarte koksmuts op en riep op tot Meat Free Monday.

In navolging van het initiatief van Paul McCartney vindt de Partij voor de Dieren dat ook dat de provincie mee moet doen aan een vleesloze dag in de week. De partij diende daarom een motie in om 1 op de 7 vergaderingen – die toevallig vrijwel allemaal op maandag vallen – vleesvrij te maken. Ook verzocht de partij om Meat Free Monday te promoten in de bedrijfskantine.

Eén op de zeven vergaderingen geen vlees eten ging de meerderheid echter veel te ver voor een beter milieu. De VVD, het CDA, D66 en een deel van de PvdA stemden tegen. De Partij voor de Dieren kreeg wel steun van de SP, GroenLinks, de Christenunie en een deel van de PvdA. Gedeputeerde Jaap Bond (CDA) bekende een fan van Paul McCartney te zijn en vond de motie heel sympathiek, maar dat mocht dus niet baten.

GroenLinks afdeling Amsterdam wil dat de gemeente campagne gaat voeren voor een vleesvrije dag in de week. De Partij voor de Dieren juicht het toe dat gevestigde partijen initiatieven overnemen die de Partij voor de Dieren ontplooit. Voor nog meer inspiratie verwijzen wij graag naar onze volledige bijdrage bij de algemene beschouwingen.