Omscha­kelen naar Biolo­gische Landbouw


23 februari 2007

Op zaterdag 24 februari was er een verkiezingsdebat georganiseerd in de centrale stadsbibliotheek Haarlem. Als Haarlemmer mocht Bram van Liere, de nummer 4 op de kandidatenlijst de Partij voor de Dieren vertegenwoordigen.

Lees hieronder zijn persoonlijke verslag:

De onderwerpen op het programma waren Verkeer en Vervoer, Schiphol, Sociaal beleid, Milieu en de zichtbaarheid/bestaansrecht van de provincie als bestuurslaag.
Per onderwerp namen de woordvoerders van twee partijen het tegen elkaar op en zo kreeg ik het thema milieu toebedeeld met als opponent Ronald Schönberger van Noord Holland Anders/ De Groenen. De Groenen hebben het gewoon goed voor met het milieu, dus ik had niet veel zin om hen vliegen te gaan afvangen. Wat ik mis in het programma van deze partij mis ik in de programma’s van alle politieke partijen: de omslag van intensieve landbouw naar een biologische landbouw. Daarom heb ik vooral gepleit voor deze omslag. Hoewel veel partijen schrijven over het belang van het milieu en de manieren hoe het milieu verbeterd moet worden maar ze zwijgen allen over de aanpak van de landbouw die onder andere verantwoordelijk is voor 25 miljard kilo CO2 equivalenten.

Het milieuvriendelijkere alternatief van de biologische landbouw is ook nog eens veel beter voor het dierenwelzijn. We moeten gewoon af van het onverdoofd castreren van varkens, het staartenknippen en alle andere absurde modificaties van dieren die ‘nodig’ zijn omdat de dieren niet de ruimte krijgen om het natuurlijke gedrag te vertonen waar ze recht op hebben. Natuurlijk begonnen het CDA en de Christenunie/SGP te roepen dat dit boeronvriendelijk was, ondanks dat ik het woord boer niet in de mond had genomen. Ik snap de bewering ook niet helemaal. Alsof het onverdoofd castreren van biggen boervriendelijk is! Ik ga er altijd nog van uit dat boeren goed voor hun dieren willen zorgen, en wij willen hen daarbij helpen.

Helaas was er niemand aanwezig van de provinciale statenlijst van Groen Links. Ik had hen graag wat vragen willen stellen over het jachtbeleid van hun gedeputeerde Moens. Hoe kan het toch dat stemmen op deze, als diervriendelijke bekend staande partij, in “kogels” om worden gezet door Moens? Hoe valt het telkens weer teruggefloten worden door de rechter, vanwege het afgeven van jachtontheffingen, te rijmen met het partijprogramma van Groen Links waarin staat dat het schieten van wilde dieren alleen bij hoge uitzondering kan plaatsvinden? Steunt Groen Links de gedeputeerde in zijn jachtbeleid? We wachten op antwoord.

Tot slot kwam er nog een vraag uit de zaal of we als politici wel echt voor biologische producten waren en ze zelf ook kochten. Daarbij wil ik u de wonderlijke redenering van de VVD niet onthouden. Deze heer kocht geen biologische producten, omdat de gewone producten ook steeds duurzamer werden en dat wilde hij stimuleren. Maar als de duurzaamheid het criterium zou zijn, zou hij toch echt biologische producten moeten kopen. Want biologisch is altijd nog veel duurzamer.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief