Noord-Holland geeft toekom­stige gene­raties een stem en tikt ABP en ABN AMRO op de vingers


10 oktober 2022

Noord-Holland geeft toekomstige generaties een stem met de Toekomststoel. Deze wordt door jongeren ontworpen en op een prominente plaats in het provinciaal parlement geplaatst om de Statenleden eraan te herinneren dat keuzes die politici nu maken, bepalend zijn voor de kansen van toekomstige generaties. Ook krijgen huisbankier ABN AMRO en pensioenfonds ABP een tik op de vingers van de provincie. Met dit en nóg 12 voorstellen in de hand gaat de provincie op weg naar een toekomstbestendige en rechtvaardige economie. De voorstellen zijn opgesteld door de Partij voor de Dieren en ChristenUnie.

Volgens het aangenomen voorstel van de twee partijen, moet de economie zich gaan richten op het welzijn van mensen en andere dieren, binnen de ecologische grenzen, ongeacht of de economie groeit of niet. De beide partijen doen voorstellen voor de provincie om meteen mee aan de slag te gaan. De provincie gaat nu onder andere haar eigen bank ABN AMRO en het pensioenfonds ABP aanspreken op het feit dat ze volgens de Eerlijke Geldwijzer onder andere meewerken aan vernietiging van natuur, aantasting van dierenwelzijn en aan klimaatverandering.

Statenlid Michel Klein van de ChristenUnie: “De keerzijden van economische ontwikkeling zijn steeds duidelijker zichtbaar. Het is belangrijk dat we bedrijven aansporen om oog te hebben voor hun impact op milieu, klimaat en mensen. Zowel dichtbij huis als ver weg.” Economische activiteiten gebruiken grondstoffen die steeds schaarser worden. Ze kosten energie die vaak bijdraagt aan klimaatverandering en zorgen geregeld voor vervuiling, natuuraantasting of overlast. Ook gaan ze soms ten koste van kwetsbare mensen en dieren.

“Als iedereen zou leven zoals een gemiddelde Nederlander, dan zouden we 3,5 aardes nodig hebben. We leven op de pof van toekomstige generaties en dat wordt elk jaar meer. Dat moet nu echt anders. We moeten af van de vanzelfsprekende gerichtheid op economische groei.”, zegt Statenlid Ines Kostić van de Partij voor de Dieren. “Met de aangenomen voorstellen stimuleren en helpen we ondernemers die interesse hebben in het maken van positieve maatschappelijke impact.”

Wat de partijen betreft is de transitie naar een toekomstbestendige en rechtvaardige economie geen verhaal van rechts, links of midden. Het zou gaan om partijpolitiek overstijgende stappen, noodzakelijk om iedereen een gezonde toekomst te bieden.

Gerelateerd nieuws

Reactie op stikstofrapport Remkes

De gezamenlijke Statenfracties van de Partij voor de Dieren roepen het kabinet op om landelijke regie te nemen, nu Remkes opn...

Lees verder

Noord-Holland roept Tweede Kamer op: steun de transgender gemeenschap en de wijziging van Transgenderwet

Provincie Noord-Holland omarmt het idee van de Partij voor de Dieren om steun uit te spreken voor het wijzigen van de Transge...

Lees verder