Meld­nummer Misstanden Jacht in Noord-Holland 072 - 5323411


22 oktober 2007

Het jachtseizoen is op 15 oktober jl. geopend. Met het oog daarop heeft de Dierenbescherming Noord-Holland Noord op 14 oktober een meldpunt geopend, waar mensen terecht kunnen met meldingen over misstanden bij de jacht. Op deze manier wil de Dierenbescherming een bijdrage leveren aan het toezicht op naleving van de wet in deze regio. Die laat op dit moment zeer te wensen over.

De Dierenbescherming heeft afgelopen jaar in het werkgebied van Dierenbescherming Waterland bij wijze van proef een meldnummer geopend. Daar kwamen in een jaar tijd tientallen meldingen binnen, die aantoonden dat er in het desbetreffende gebied heel wat mis was. Op 14 oktober werd een rapport met deze bevindingen aangeboden aan de provincie Noord-Holland. De provincie verleent ontheffingen in het kader van de Flora en Faunawet en zou er mede op moeten toezien dat gestelde regels niet met voeten getreden worden.

Op basis van de ervaringen in genoemde proef heeft nu de Dierenbescherming Noord-Holland Noord een Regionaal Meldnummer Misstanden Jacht in het leven geroepen: (072) 5323411. Het nummer beslaat 43 gemeenten, van Texel tot en met Velsen en Zaanstad. Het publiek kan hier misstanden bij de jacht melden. Met de gegevens die zodoende worden verzameld zal de Dierenbescherming landelijk en regionaal druk blijven uitoefenen op de politiek om plezierjacht in Nederland een definitief halt toe te roepen.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de site van de Dierenbescherming Noord-Holland Noord.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief