De schouw begint


18 oktober 2007

De schouw is een periodieke controle van de waterschappen op de naleving van onderhoudsverplichtingen van wateren en waterkeringen. Daar waar onderhoud onvoldoende is neemt het hoogheemraadschap de onderhoudswerkzaamheden over. Door het geringe hoogteverschil in het landschap van Noord-Holland is het voor een goed functionerende waterhuishouding van essentieel belang dat het onderhoud van de wateren door alle onderhoudsplichtigen goed en op de juiste tijdstippen wordt uitgevoerd. Alleen waterlopen die voldoende ruim en schoon zijn hebben de juiste aan- of afvoercapaciteit om het overtollige water zonder (te) grote opstuwingen te transporteren.

Echter, de schouw kan gepaard gaan met dierenleed en in de praktijk gebeurt dit ook. In iedere provincie bestaan calamiteitennummers die gebeld kunnen worden door burgers indien zij constateren dat vissen ernstig in de problemen komen. Door bagger- en maaiwerkzaamheden kunnen sloten, vaarten en kanalen dusdanig troebel worden dat de vissen met zuurstofgebrek te maken krijgen. Zodra vissen massaal aan het wateroppervlak verschijnen om naar lucht te happen dienen burgers onmiddellijk het calamiteitennummer te bellen. Zodra er dode vissen in het water drijven moeten deze zo snel mogelijk worden verwijderd om verspreiding van ziektekiemen tegen te gaan.

Hieronder volgen de meldnummers in verschillende delen van de provincies.

Gebied: Noord-Holland boven het Noordzeekanaal
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 0800-1430

Gebied: Amsterdam
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 0900 93 94

Gebied: Onder het Noordzeekanaal
Hoogheemraadschap van Rijnland 071-3063535 (buiten kantoortijden 071-3063063)

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief