Kijk en luister mee naar de Partij voor de Dieren!


16 december 2007

Als u hier klikt kunt u de Provinciale Statenvergaderingen live volgen en de bijdrage van de fractie Noord-Holland bekijken en/of beluisteren. Aanstaande maandag zal vanaf 13.00 de laatste vergadering voor het kerstreces zijn.

Deze maand staat de voor de dieren in Noord-Holland zeer belangrijke Flora- en Faunanota op de agenda. Hierin wordt het provinciale beleid voor de Flora- en Faunawet vastgesteld. Onder welke voorwaarden dieren mogen worden afgeschoten is het leeuwendeel van deze nota. In de commissie heeft de fractie van Noord-Holland de nota met gemengde gevoelens ontvangen. De nota is weliswaar een verbetering, maar gaat zeker niet ver genoeg.

De partij heeft moties en amendementen aangekondigd om de nota diervriendelijker te maken. Het zal spannend worden welke zichzelf diervriendelijk noemende fracties ook diervriendelijk zullen stemmen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief