Flora en Faunanota gaat niet ver genoeg


18 december 2007

Na een hectische vergadering heeft de Partij voor de Dieren, als enige partij, tegen de Flora- en Faunanota gestemd. De fractie erkent dat het beleid flink verbeterd is ten opzichte van het huidige beleid, maar het is nog steeds niet voldoende. De eisen die aan de faunabeheerplannen worden gesteld zijn zonder meer goed en ook voor de uitvoering daarvan zijn goede regels gesteld. De fractie kan echter niet akkoord gaan met enkele zeer dieronvriendelijke praktijken, die ingevoerd worden of toegestaan blijven met deze nieuwe nota.

Enkele voorbeelden: het inzetten van honden om vossen op te jagen of dood te bijten en het gebruik van hagel. Het gebruik van hagel zorgt namelijk voor veel aangeschoten dieren. Zo bleek uit Zweeds en Deens onderzoek dat 35-50% van de ganzen rondvliegt met hagel in het lichaam. Die zijn dus ooit aangeschoten, maar hebben het overleefd. Vele dieren zullen het echter niet overleefd hebben, maar zullen ook niet op slag dood zijn geweest. Afgelopen jaar zijn er zo’n 10.000 ganzen doodgeschoten in Noord-Holland. Het aantal aangeschoten dieren is onbekend. Deze dieronvriendelijke praktijk gaat nu gewoon door. Het amendement van de PvdD om hagel te verbieden werd alleen door de SP en Groen Links gesteund; PvdA, CU/SGP, CDA, VVD en D’66 zijn voor het gebruik van hagel. Het amendement dat het gebruik van honden voor de vossenjacht moest verbieden werd alleen gesteund door een deel van de SP. Dat de argumenten voor de vossenjacht bijzonder zwak zijn komt daar nog bovenop.

Het toestaan van zeer dieronvriendelijke methoden is niet de enige reden waarom de PvdD tegen de nota heeft gestemd. Ook de redenen waarom dieren geschoten mogen worden tarten gezond verstand. Zo mag afschot straks plaatsvinden om voedselstress te voorkomen, lees: honger. Uiteraard wil de PvdD dierenleed voorkomen, maar dieren doodschieten omdat ze honger zouden kunnen gaan lijden? Dat gaat veel en veel te ver. Maar uit de stemming bleek dat alleen de SP dat inzag. Maar de provincie wil eveneens predatie voorkomen door middel van afschot. Predatie is een volkomen natuurlijk proces, maar dat moet voorkomen worden omdat dit natuurlijke proces de natuur kan schaden. Dit klinkt veel te veel als tuinieren en dieren mogen er niet het slachtoffer van worden als de natuur zich iets anders ontwikkeld dan de natuurbeheerders zouden willen.

Dit waren de grote struikelblokken voor de PvdD om tegen de nota te stemmen. Maar de fractie heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat er tegen gestemd moest worden. Met 16 amendementen en moties werd geprobeerd de nota diervriendelijke te maken. De ijver van de fractie werd door enkele partijen niet gewaardeerd. Met name de VVD vond het teveel, de partij kondigde aan tegen alle voorstellen van de PvdD te stemmen nog voor ze iets gelezen hadden. Na fractieoverleg gaf deze partij aan dat er om inhoudelijke redenen tegen alles gestemd zou worden, waarop de gedeputeerde reageerde dat hij helemaal niet tegen elk voorstel van de PvdD was. Ondanks de inhoudelijke argumenten die de VVD fractie zei te hebben steunde de VVD uiteindelijk, op advies van de gedeputeerde, 3 voorstellen. De 4 voorstellen die uiteindelijk werden aangenomen hielden de hierboven beschreven dieronvriendelijke praktijken niet tegen.

Foto's: www.natuurrondleidingen.nl

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief