Jan Terlouw: "Noord-Holland moet regels stellen om klimaat te redden"


14 december 2016

Ruim een week geleden riep Jan Terlouw op een Klimaatsymposium in Noord-Holland politici op hun verantwoordelijkheid te nemen rondom klimaatbeleid. "Je moet regels stellen om het klimaat te redden”, hield Jan Terlouw Noord-Hollandse politici voor.

Deze week zetten politici in Noord-Holland stappen in deze richting. Op de agenda van de vergadering van Provinciale Staten afgelopen maandag stond het Klimaatvoorstel van de Statenfracties Partij voor de Dieren en GroenLinks. Zij hebben echter hun Klimaatvoorstel aangehouden, omdat Provinciale Staten nog steeds niet overtuigd is van de urgentie van de klimaatproblematiek.

In het Klimaatvoorstel zijn de doelen overgenomen uit de landelijke initiatief Klimaatwet van de PvdA en GroenLinks. Het voorstel is om elke vijf jaar een provinciaal Klimaatplan op te stellen en deze te vertalen naar concrete maatregelen binnen de beleidsvelden van de provincie, als wonen, economie, industrie, mobiliteit en landbouw.

De meerderheid in de Provinciale Staten meent dat het met het huidig tempo van maatregelen wel goed komt met het beperken van klimaatstijging. Coalitiepartijen benadrukten nog eens niet harder te willen lopen dan de rijksoverheid en zagen vooral bedreigingen in het Klimaatvoorstel als extra regels, papierwerk en kosten voor monitoring.

Een week geleden organiseerden de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de coalitiepartij PvdA een Klimaatsymposium. Daar werd de urgentie nog eens pijnlijk duidelijk door de nieuwste IPCC-cijfers. Stichting Urgenda kwam met concrete maatregelen voor de provincie om het klimaatprobleem aan te pakken. De Groene Zaak, koplopers van duurzame bedrijven, deed een oproep aan de overheid om snel met ambitieus klimaatbeleid te komen en daarmee te voorkomen dat we achteropraken in de nieuwe economie.

Lammert van Raan, Statenlid Partij voor de Dieren: “Klimaatverandering binnen veilige grenzen houden is moeilijk genoeg. Dat moet samen gebeuren. We willen de Staten met hernieuwde kracht overtuigen dat vooroplopen niet alleen noodzakelijk is, maar ook kansen biedt.”

Rosan Kocken, Statenlid GroenLinks: "Ik ben het helemaal met meneer Terlouw eens en hoop dat we op korte termijn tóch steun zullen krijgen van met name D66 en PvdA, die in Noord-Holland nu niet doen wat nodig is om werk te maken van serieus klimaatbeleid."

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief