Opinie: Jacht draagt niets bij aan biodi­ver­siteit


7 september 2015

BRAM VAN LIERE, BIOLOOG EN STATENLID PVDD JOHNAS VAN LAMMEREN GEMEENTERAADSLID VOOR DE PVDD

Damherten zouden volgens Waternet-ecologen de grote vijand zijn van de biodiversiteit in de Amsterdamse Waterleidingduinen (Trouw, 1 september).

De immense soortenrijkdom op deze aarde is niet te danken aan ingrijpen van de mens. Integendeel, in Nederland is nog maar 15 procent van de oorspronkelijke biodiversiteit over. Dat heeft alles te maken met de intensieve landbouw, de vervuiling van het milieu en ander menselijk handelen. Nederland heeft met minder dan 12 procent van zijn oppervlak de minste natuur van alle landen in de EU. Die paar resterende natuurgebieden hebben bovendien ernstig te lijden onder een tekort aan schoon water, te veel meststoffen en landbouwgif.

Het is daarom een absurde gedachte dat de damherten in de Waterleidingduinen de doodstraf verdienen omdat zij de biodiversiteit zouden bedreigen. Dat Waternet hierin meegaat, heeft niet zozeer te maken met hun onderzoek, daarin komt het woord biodiversiteit niet eens in de conclusies voor. Het heeft meer te maken met hun opvatting over hoe de natuur er uit 'hoort' te zien.

Het grazen van damherten draagt aantoonbaar bij aan het behoud van het Europees beschermde grijze duin, door woekerende grassen kort te houden. Planten die voor herten 'niet-eetbaar' zijn, zorgden voor een spectaculaire toename van de keizersmantel, een prachtige zeldzame vlinder.

De uitspraken van de ecologen zijn opvallend niet-ecologisch: "Ik ben blij dat het ecologisch bewijs is geleverd." Kennelijk was men dus op zoek naar een dergelijk bewijs om een andere, niet-ecologische, reden. De wens van Waternet om te jagen stamt al van voor het ecologisch onderzoek.

Dieren doden om de natuur te beschermen getuigt van een menscentrale visie. De jacht is een van de grote oorzaken van de vernietiging van de biodiversiteit in de wereld. Het opdrijven en schieten op dieren leidt tot verstoring van het gedrag van de dieren en onnatuurlijk lage aantallen schuwgemaakte dieren.

Het sprookje van de nobele jager, het idee dat de mens nodig is om evenwicht in de natuur te herstellen, is een gevaarlijke mythe. We zouden vertrouwen moeten hebben in de zelfredzaamheid van de natuur. De natuur is niet synoniem met maakbaarheid. De mens heeft de biodiversiteit niet gemaakt, maar juist doen afnemen. Natuurlijke processen creeren biodiversiteit, jagers niet.

Het sprookje van de nobele jager is een gevaarlijke mythe

(Trouw 5-9-2015)