Coalitie komt groene belofte niet na 


7 september 2015

'Bezuinigingen op natuur nog groter dan gedacht´

Het provinciebestuur van Noord-Holland bezuinigt nog veel meer op natuur dan eerder werd gedacht. Ondanks ontkenningen bij de presentatie van het coalitieakkoord gaan er tientallen miljoenen euro`s minder naar natuur. Dat blijkt uit het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen. GroenLinks en de Partij voor de Dieren waarschuwen dat door dit beleid de beloofde verbindingen tussen verschillende natuurgebieden niet op tijd kunnen worden gerealiseerd. De partijen hebben het provinciebestuur om opheldering gevraagd. Klik hier voor de Statenvragen.

Sinds de jaren ’60 zijn we veertig procent van onze natuur kwijt geraakt. Die ontwikkeling moet een halt worden toegeroepen. Dat doe je niet door visieloos en onverantwoord nog meer in natuur te gaan snijden, maar juist door te investeren. Er is veel minder geld voor natuur, veel te weinig geld om het natuurnetwerk af te ronden en het tempo ligt ook veel te laag om de eerder vastgestelde einddatum te halen. De bezuinigingen zijn zo ingrijpend dat de prachtige belofte van het provinciebestuur om ‘garant te staan’ voor de realisatie van een aangesloten natuurnetwerk niets anders dan gebakken lucht is.

Die loze belofte heeft ingrijpende effecten op de natuur in Noord-Holland. Door verbindingen tussen natuurgebieden te maken, kunnen planten en dieren zich makkelijker verspreiden. Aaneengesloten natuurgebieden zijn gevarieerder en er kunnen meer soorten planten en dieren leven. Bram van Liere en Alwin Hietbrink, fractievoorzitters van de Partij voor de Dieren en GroenLinks, betitelen deze bezuiniging dan ook als kortzichtig en dom. Ze verwijten het provinciebestuur mooie woorden op papier te bezigen, zonder daarbij de benodigde gelden en middelen te leveren.

Omdat partijen als D66 en PvdA een paar maanden geleden nog in alle toonaarden ontkenden dat er bezuinigd zou worden op natuur vragen de Partij voor de Dieren en GroenLinks zich af: Welke keuzes maakt deze coalitie nu echt? Waar staat dit provinciebestuur voor? Van Liere en Hietbrink: “Door nu samen met ons alsnog dwars voor deze bezuinigingen te gaan liggen zouden de PvdA en D66 hun groene blazoen weer een beetje op kunnen poetsen.”