Illegale klemmen bij Zwanenburg


3 februari 2008

De afdeling Haarlemmermeer van de Dierenbescherming werd op dinsdag 22 januari gewaarschuwd dat een hond de voorafgaande avond in een vangkooi was gelopen bij de waterzuivering bij Zwanenburg. Gelukkig heeft de eigenaresse het dier in het donker door het geblaf zelf kunnen lokaliseren en bevrijden.


De exacte locatie van de vangkooi en de vallen.


Bij controle overdag ter plaatse bleek het om een grote vangkooi van (77x200x70cm) te gaan. Naast de grote kooi stond een kleinere tweede kooi met camouflage en daaromheen verscheidene klemmen gemarkeerd met vlaggetjes.


Een nog openstaande gemaarkeerde klem


Een reeds dichtgevallen gemarkeerde klem


Rondom de vallen lagen resten van dieren in staat van ontbinding waaronder een rat, een blauwe reiger en andere vogels. In de akker ernaast waren veel beenderen te zien van al vergane kadavers.

De aanwezigheid van deze kooien met daarnaast open en bloot geplaatste klemmen vormt een gevaar voor diverse in het wild levende dieren en ook voor honden en katten die op de kadavers afkomen. Daarnaast is het een overtreding van de wetgeving op dit gebied die duidelijk aangeeft dat vallen alleen geplaatst mogen worden om diersoorten gericht te vangen. Dat was hier met de op deze wijze geplaatste klemmen duidelijk niet het geval. De door de afdeling gewaarschuwde handhavers van de provincie hebben toegezegd een onderzoek te zullen instellen.


De vangkooi


De vangkooi en de gecamoufleerde jachtzit

De afdeling Haarlemmermeer van de Dierenbescherming heeft ondertussen een waarschuwing in lokale supermarkten ophangen om huisdiereneigenaren te waarschuwen voor deze voor buiten lopende dieren gevaarlijke situatie.

Toen de voorzitter van de afdeling, Peter Pleijs, op 29 januari nogmaals de locatie bezocht bleek de vangkooi open te staan met beenderen (resten van een vogel?) erin, waarschijnlijk als lokaas. In de omgeving van de kooi lagen nu de restanten van een haas, duif en andere vogels. De vorige week nog aanwezige voetklemmen waren nu verdwenen. Tegen de Partij voor de Dieren vertelde hij; “nu het een stuk droger is was inspectie van de gecamoufleerde ruimte mogelijk. Het lijkt een verlaagde, gecamoufleerde jachtzit te gaan. Aan het permanent geplaatste houtwerk is zichtbaar dat deze er al lange tijd staat. Ook de grote vangkooi lijkt al lang in gebruik te zijn. Naar de bedoeling hiervan kunnen we alleen gissen; dergelijke kooien zijn bedoeld voor het levend vangen van dieren. Misschien waren de klemmen bestemd voor het vangen van aasdieren voor plaatsing in de vangkooi. Levend gevangen dieren zoals vossen, hazen e.d. mogen niet verhandeld worden. Tenzij hier in het kader van wetenschappelijk onderzoek ontheffing voor is verleend lijkt dit alles te wijzen op grove overtreding van de Flora & Fauna wet.
Het verwijderen van de kooi mogen we niet doen (dat zou diefstal zijn) en het onderzoek wellicht verstoren. Daarom heb ik wel de vangkooi dicht laten klappen.„


De binnenkant van de kooi


De locatie van de kooi, naast de waterzuivering


Op 1 februari kreeg de afdeling Haarlemmermeer een telefoontje uit het veld dat de kooi weg is. Peter Pleijs is de dag daarna de situatie ter plekke gaan bekijken “zoals gisteren gemeld werd is de vangkooi inderdaad weggehaald en de zaak achtergebleven zoals verwacht; de jachtzit is er nog. Diepe sporen laten zien dat hiervoor waarschijnlijk een trekker is gebruikt. Ook de vogelkadavers zijn weg, slechts hier en daar liggen nog schedels e.d. Ik heb rustig rondgelopen en de sporen gevolgd naar de verharde weg om te zien of ze de waterzuivering in of het terrein aflopen. Het laatste is het geval.


De kooi en vallen zijn weg, de jachtzit niet


Diepe trekkersporen nadat de kooi is weggehaald


De voorzitter heeft de waarschuwingen bij de supermarkten weggehaald. “Onbegrijpelijk dat die situatie met de permanente jachtzit ernaast kennelijk al lange tijd bestaat zonder dat dit eerder is opgemerkt. Maar de lokatie is wel erg afgelegen met nauwelijks bewoning in de buurt.„ In de eerst komende bestuursvergadering van de afdeling Haarlemmermeer zal besproken worden hoe de afdeling hier in de toekomst mee om wil gaan. Er wordt gedacht om beloningen in te gaan instellen voor tips die leiden naar (illegale) vangkooien, jachtzitten e.d.

Mensen die nu al een tip hebben kunnen deze melden via noordholland@partijvoordedieren.nl, de tip wordt dan doorgestuurd naar de Dierenbescherming afdeling Haarlemmermeer.


Klik hier voor het item bij RTV NH