Grote Vraag­tekens Bij Mega-melk­fa­briek


30 december 2008

Haarlem, 29-12-2008. De fracties van de SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren van de Provinciale Staten van Noord-Holland stellen vragen over het plan om een megastal voor koeien te bouwen in de gemeente Niedorp. Bij het dorpje Winkel kan een megastallencomplex voor 750 koeien verrijzen in het landelijk gebied. De fracties willen opheldering van Gedeputeerde Staten over de gevolgen van dit plan voor de verrommeling van het landschap, de natuurontwikkeling, het dierenwelzijn en de overlast voor omwonenden.

Het nieuwe stallencomplex wordt 11 meter hoog (vergelijkbaar met een flatgebouw met 4 woonlagen) en een van de stallen wordt 121 meter lang.
Aangelegd schaamgroen - een dun randje groen om het bouwwerk en de vele dicht op elkaar gehouden dieren - zal het complex uit het zicht houden. Met zoveel koeien bij elkaar zal het moeilijk tot onmogelijk zijn om de dieren in de wei te laten grazen. De melkveehouderij wordt op deze wijze steeds verder gemechaniseerd. Zo komen het karakteristieke element van het Hollandse landschap en de bewegingsvrijheid van het dier verder onder druk te staan.

De drie partijen maken zich ook zorgen om de grote hoeveelheden ammoniak die in het milieu terechtkomen. Vlakbij de stallen ligt een ecologische verbindingszone, een gebied waarin de natuur zich verder moet ontwikkelen. Gedeputeerde Staten zal moeten uitleggen hoe dat nog mogelijk is.

Door de uitbreiding zal tevens de geurhinder toenemen, maar de gemeente houdt daarvoor alleen rekening met eventuele omwonenden binnen 50 meter. Hoewel binnen die afstand niemand woont is dit volstrekt onvoldoende voor een megastal. De norm van 50 meter komt uit een tijd dat veehouderijen nog hooguit 150 koeien bezaten.