Water­schappers beëdigd


9 januari 2009

Donderdag 8 januari 2009 zijn in verschillende waterschappen gekozen leden van de Partij voor de Dieren geïnstalleerd als volksvertegenwoordigers.
Bij het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht zijn Hélène Swart-van der Wal en Lammert van Raan beëdigd als twee van de drieëntwintig gekozen leden van het Algemeen Bestuur.
Op de foto's, die helaas van slechte kwaliteit zijn, staan onze leden op het moment van het afleggen van de belofte.