Gede­pu­teerde Jeugd NH gaat gemeenten wijzen op rapport ‘Cirkel van geweld’


13 november 2012

De Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft in de PS-vergadering van 12 november 2012 bij de behandeling van het Beleidskader Jeugdzorg aandacht gevraagd voor het onderzoeksrapport ‘Cirkel van geweld’ van de Universiteit Utrecht en de Stichting DierZijn. Uit dit onderzoek blijkt dat dierenmishandeling en huiselijk geweld nauw met elkaar verbonden zijn. In huishoudens waar geweld tegen dieren plaatsvindt, zijn vaak ook de partner en de kinderen niet veilig. En kinderen die slachtoffer of getuige zijn van huiselijk geweld, mishandelen aanzienlijk vaker dieren.

Ofwel, mishandeling van dieren is een waarschuwingssignaal dat er mogelijk sprake is van huiselijk geweld. De Partij voor de Dieren wil dat dit soort signalen serieus worden genomen in de Jeugdzorg. Bijvoorbeeld door een ‘early warning system’ op te zetten. De gedeputeerde Jeugd zei toe dat zij initiatief ging nemen om gemeenten te wijzen op dit rapport en hierover actief te communiceren met gemeenten.

Lees hier de bijdrage.