Gede­pu­teerde Gaat Omscha­ke­lende Boeren Steunen


12 januari 2008

Gedeputeerde Jaap Bond (CDA, Landbouw) heeft voorgesteld om de productie van biologische landbouw te gaan stimuleren. Tot nu toe was de aandacht van de provincie gericht op het stimuleren van de vraag en het promoten van biologische producten.

Dit zijn op zichzelf goede zaken, maar het gebrek aan aandacht voor de aanbodzijde van de markt leidde tot stevige discussies in Provinciale Staten. Hierbij pleitte de Partij voor de Dieren voor meer aandacht voor de problemen van boeren die omschakelen van gangbaar naar biologisch. Zij mogen hun producten namelijk de eerste jaren nog niet als biologisch verkopen en ook de kwaliteit is daar nog niet naar, maar de productie wel. Dit betekent een inkomensdaling voor de boer.

Eind vorig jaar stelde Jaap Bond naar aanleiding van een door de provincie ingesteld onderzoek voor om nieuwe omschakelende boeren financieel te ondersteunen. Uit het onderzoek bleek namelijk dat er inderdaad een aanbodskrapte is ontwikkeld bij biologische producten, zoals de Partij voor de Dieren eerder had betoogd.

De Partij voor de Dieren heeft de gedeputeerde gecomplimenteerd met de goede plannen en zijn enthousiasme voor de biologische landbouw.