Einde melkquota? Mega­stallen op komst!


13 april 2015

Bij de provincie Noord-Holland liggen 16 aanvragen voor megastallen en in totaal 84 aanvragen voor een uitbreiding voor veehouderijen. De schaalvergroting in de landbouw bedreigt zo het landschap en het welzijn van mens en dier. Dit blijkt uit de beantwoording van Gedeputeerde Staten op vragen van de Partij voor de Dieren.

Als gevolg van het loslaten van de melkquota per 1 april dit jaar breiden vooral melkveebedrijven uit. Partij voor de Dieren fractievoorzitter Bram van Liere stelt dat hierdoor grote stallen in het landschap verrijzen en de koe uit de wei zal verdwijnen. Zo zal een bedrijf uit Winkel uitbreiden naar 745 koeien. Zo’n groot bedrijf is zeer controversieel. Onlangs beloofde de grote Franse zuivelcoöperatie Argial geen producten in te kopen bij een megastal in Ducrat, die 800 koeien wil melken. Ook Lactalis, het grootste zuivelbedrijf in de wereld, heeft zijn klanten zwart op wit laten weten dat het geen melk uit Ducrat betrekt.

In Noord-Holland zijn nieuwe vestigingen van intensieve veehouderijen niet toegestaan. Maar de provincie ziet duizend koeien in één stal, die nooit buiten komen, niet als intensieve veehouderij. GS zijn niet van plan om – zoals de Partij voor de Dieren wil – weidegang voor koeien verplicht te stellen of megastallen te verbieden. Er zijn nog relatief veel melkveebedrijven met weidegang (meer dan 90 procent), maar de Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen om het dierenwelzijn in de melkveehouderij. Het aantal aanvragen voor schaalvergroting is een teken dat het de verkeerde kant op gaat.

Van Liere is mordicus tegen de komst van meer megastallen. ,,De koe moet naar buiten kunnen.'' Volgens hem zullen de nieuwe megastallen ook leiden tot overproductie en een daling van de melkprijzen. ,,Dan is iedereen slechter af, de dieren, de omgeving en de boer.''

Je kunt de Statenvragen en antwoorden hier lezen

Wat is een megastal?