Defi­ni­tieve verkie­zings­uitslag 3 zetels voor de Partij voor de Dieren! 


23 maart 2015

Het Centraal Stembureau in Haarlem heeft maandag 23 maart 2015 de definitieve uitslag van de Statenverkiezingen 2015 vastgesteld. Belangrijkste feit: er treden geen wijzigingen op ten opzichte van de voorlopige uitslag van afgelopen woensdagnacht. De Partij voor de Dieren krijgt 3 van de 55 zetels in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Een winst van maar liefst 2 zetels! Daarmee is zij de grootste van alle provinciale fracties van de Partij voor de Dieren. Hadden we in 2011 nog 7 zetels in 8 provincies nu zijn het er in totaal 18 zetels in 10 provincies. De Partij voor de Dieren Noord-Holland wil iedereen die heeft meegeholpen om dit mooie resultaat te bereiken, niet in het minst de 45.971 Noord-Hollandse kiezers die op de Partij voor de Dieren gestemd hebben, hartelijk bedanken.

De installatie van de nieuwe Staten vindt plaats donderdag 26 maart 2015 in het Provinciehuis in Haarlem. De Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft na de installatie er twee nieuwe Statenleden bij. Dat zijn de nummer twee van de kieslijst Lammert van Raan en de nummer vier van de lijst Linda Vermaas.* Daarnaast blijven het huidige Statenlid Bram van Liere en het duo-Statenlid Fabian Zoon actief in de fractie. De portefeuilleverdeling binnen de fractie, welk Statenlid welk onderwerp ‘doet’, is nog even afwachten. De rolverdeling hangt af van het nieuw te vormen College van Gedeputeerde Staten. Als dat gevormd is, worden de onderwerpen voor de Commissies opnieuw ingedeeld, op grond daarvan wordt er binnen de PvdDfractie Noord-Holland gekeken naar de juiste man of vrouw op de juiste plek.

* Introductie nieuwe Statenleden volgt binnenkort op deze website