Eerste burger­ini­ti­atief tegen veefa­brieken in Noord-Holland


19 december 2008

Maandag 15 december hebben Milieudefensie en de Dierenbescherming 25.000 handtekeningen van het burgerinitiatief "Stop veefabrieken Noord-Holland" aangeboden aan de Commissaris van de Koningin Borghouts.

Borghouts benadrukte het burgerinitiatief zorgvuldig te behandelen en was erg onder de indruk van de massale respons van de inwoners van Noord-Holland. De 25.000 handtekeningen werden vanuit een groot kippenei overhandigd. Daarna gaf Frank Dales, directeur van De Dierenbescherming - voorafgaand aan de vergadering van de Provinciale Staten - een toelichting op het voorstel. Dales benadrukte dat "Dieren geen dingen zijn, en daarom niet thuishoren in een fabriek." En hield het Provinciebestuur voor dat verdere industrialisering en intensivering van de veehouderij niet past in het beleid voor het strevennaar een meer duurzame en milieuvriendelijke landbouw en veeteelt in de Provincie Noord-Holland.

De Dierenbescherming en Milieudefensie zijn gezamenlijk een burgerinitiatief gestart om de komst van veefabrieken in Noord-Holland te voorkomen. Naast veel dierenleed veroorzaken veefabrieken aanzienlijke milieuvervuiling door mest, stank, ammoniak en fijn stof. Michiel van Geelen van Milieudefensie zegt daarover: "megastallen zijn bio-industrie in het kwadraat. Alles draait om bulkproductie. Zo veel en zo snel mogelijk dieren opfokken voor een zo laag mogelijke prijs."

Tot nu toe is Noord-Holland gevrijwaard gebleven van de zeer grootschalige bio-industrie. Een eerder plan voor een varkensflat in Zaandam is van de baan, maar er zijn nieuwe plannen. In de gemeente Wieringermeer is er bijvoorbeeld een plan voor een megapluimveehouderij waar iedere zes weken maar liefst 1,6 miljoen vleeskuikens worden vetgemest. Maar ook in de gemeente Niedorp wil een ondernemer een enorme megakoeienstal bouwen.


De Dierenbescherming, afdeling Noord-Holland Noord, Simone Piscaer: "Het burgerinitiatief vertegenwoordigt niet alleen de mening van de inwoners van Noord-Holland, maar ook de ‘stemloze' dieren." Naar verwachting zullen de Provinciale Staten van Noord-Holland het verzoek begin 2009 in behandeling nemen. De Dierenbescherming en Milieudefensie verwachten vanwege de brede steun vanuit de samenleving dat de politiek dit signaal oppikt en de komst van veefabrieken in de provincie zal tegenhouden.

In de media is veel aandacht besteed aan dit burgerinitiatief waarin ook het standpunt van de Partij voor de Dieren wordt verwoord door één van de Noord-Hollandse statenleden:

15 december 2008 - ga naar laatste uitzending (10 december mega-kippenstallen)
16 december 2008 - zoek in archief op 16-12-2008 16.00 - 17.00 uur (Editie Zuid)