Ecoduct, een brug te ver?


22 februari 2007

Op 7 maart zijn de verkiezingen provinciale staten. Wat doet de provincie eigenlijk en wat willen de deelnemende partijen? Deze krant haakt in op een aantal thema's. Vandaag: het wildviaduct bij Zandvoort.

Mooier dan de ChristenUnie-SGP het in het verkiezingsprogramma verwoordt valt het niet te formuleren: De Schepping en de beperkte ruimte worden verantwoord beheerd. De ruimte in Noord-Holland is schaars, de verlanglijst hoe die ruimte te besteden is lang. De provincie heeft een coördinerende taak en treedt soms op als aanjager. Neem bij voorbeeld het beleid van het rijk om snippernatuur weer samenhang te geven door het aanbrengen van een ecologische hoofdstructuur. Anders gezegd: zorg dat dit bosje voor de dieren een veilige verbinding krijgt met een weiland verderop, met een waterstroom, met duinen of heide. Hier komt de provincie in beeld.

Al geruime tijd is er het plan de Kennemerduinen via het Kraansvlak een verbinding te geven met de Waterleidingduinen, waardoor tussen Noordwijkerhout en IJmuiden voor in het wild levende dieren een aaneengesloten duingebied beschikbaar is. Er zijn echter grote hindernissen te nemen. De spoorlijn Haarlem-Zandvoort is er zo een. Het rijk is bereid te betalen voor een tunnel onder die spoorlijn door. De Zeeweg tussen Overveen en de Kop van de Zeeweg is een veel ingewikkelder hindernis, waarvoor door rijk en provincie nog geen initiatieven zijn ontplooid om daar een ecoduct of wildviaduct te bouwen.

Zuidelijker, over de Zandvoortselaan tussen Aerdenhout en de zee wordt door Noord-Holland en de gebiedseigenaren al wel serieus werk gemaakt van een wildoversteekplaats. Noord-Holland kocht de afgelopen jaren al grond langs deze weg ter hoogte van De Manege, een uitgaanscentrum. Hier kan, tussen twee duintoppen aan weerszijden van de weg, een verbinding worden gemaakt tussen de Waterleidingduinen en het Kraansvlak. Afgezien van de Partij voor de Dieren bestaat er bij de provincie weinig verschil van mening over de noodzaak. En de Zandvoortse politiek vindt zo'n dierenroute prima, zo lang de gemeente maar niet hoeft mee te betalen.

Haarlemmer Frank Visser van de ChristenUnie-SGP ziet het viaduct liever vandaag dan morgen gebouwd worden, en het mag de provincie ook best wat kosten. Juist het verbeteren van de versnipperde natuurlijke infrastructuur staat hoog op de prioriteitenlijst van zijn partij, vertelt hij. Hier in Zandvoort kan dat al heel snel voor elkaar zijn, ,,al zijn er nog wel andere hindernissen te overwinnen.'' Bijna dagelijks, vertelt hij, rijdt hij langs het nieuwe ecoduct bij Crailo in 't Gooi. Die doet al uitstekend dienst. Dat moet ook in de duinen kunnen.

Bijval krijgt Visser van Vijfhuizer Klaas Gunster van de Socialistische Partij (zesde op de kandidatenlijst). ,,De SP is absoluut voorstander van dit soort projecten om de natuur te helpen.'' De SP vindt dat de provincie wel aanjager kan zijn van dit soort initiatieven, maar dat vooral ook gemeenten en grondeigenaren moeten meebetalen. De op een tot twee zetels hopende Partij voor de Dieren is uitgesproken tegen het wildviaduct over de Zandvoortselaan, meldt lijsttrekker Rob van Oeveren uit Hoofddorp. De ontwikkeling van de ecologische hoofdstructuur dient krachtig te worden ontwikkeld en zelfs kunnen ecoducten daarin een nuttige functie vervullen, voert hij aan. Voor de PvdD staat vast dat het Zandvoortse wildviaduct veel minder diervriendelijk is dan het lijkt. Dit als gevolg van uiteenlopende uitgangspunten bij het reguleren van de wildpopulatie. De Amsterdamse gemeenteraad, die de baas is over de Waterleidingduinen, heeft gekozen voor de ecologische manier: er wordt niet gejaagd op reeën en damherten. Op de andere terreinen vindt 'wildbeheer' plaats. Hier worden dieren afgeschoten.

De Partij voor de Dieren is met onderzoeksbureau Alterra van mening dat het ecoduct voor de damherten- en reeënpopulatie zelfs ongewenst is, als aan de andere kant van het viaduct de jagers al staan te wachten. Zo lang hier de jagers op de loer liggen is een ecoduct voor de PvdD een brug te ver.

Piet Arp

Klik hier voor het artikel op de site van het Noord-Hollands Dagblad.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief