Dieren­vrienden willen ganzen Amsterdam Oud Zuid redden


13 juni 2007

Een groep dierenvrienden wil de ganzen die nu nog gezellig in familieverband op de Pieter Lastmankade en de Olympiakade in Amsterdam vertoeven, redden van een wisse dood door buurtbewoners op te roepen in actie te komen. Alle buurtbewoners werden maandag 11 juni via een pamflet opgeroepen de wethouder Paul van Grieken te vragen of hij samen met de dierenbescherming wil zoeken naar een diervriendelijke oplossing. Woensdag 13 juni werden handtekeningen opgehaald die aan de wethouder aangeboden zouden worden.

Wethouder Paul van Grieken heeft het ongediertebestrijdingbedrijf Duke Faunabeheer in de arm genomen als oplossing voor het overlastprobleem wat sommige mensen van de ganzen ondervinden. Dit is echter een bedrijf dat zich vooral gespecialiseerd heeft in het wegvangen en vernietigen van dieren (dit bedrijf is bekend o.a. door het doodschieten van de dominomus en het doden van stadsduiven en kippen).

Jarenlang was er geen vuiltje aan de lucht en werden de ganzen op de kade als een gezellige aanwinst bevonden. Totdat er een paar klachten kwamen en de wethouder daarop besloot tot een de in de nabije toekomst geplande gewelddadige ruiming. Niet meegerekend worden al die buurtbewoners die plezier aan de ganzenpopulatie ondervinden.

De afdeling Amsterdam van de Dierenbescherming heeft de wethouder getracht te overtuigen om samen naar een diervriendelijke oplossing te zoeken, helaas heeft hij hier geen oren naar. Dit in tegenstelling tot andere stadsdelen die wel al eerder voor een diervriendelijke oplossing kozen om het overlastprobleem op te lossen.

De buurtbewoners vinden echter dat de wethouder niet alleen rekening moet houden met die paar klagers die je altijd wel hebt, maar ook met de grote groep dierenvrienden in de buurt die van de aanwezigheid van de ganzen erg genieten en het lot van de ganzen ter harte gaat. Het motto dat er ergens teveel dieren van zijn en dat ze daarom zomaar geruimd kunnen worden vinden zij ethisch niet verantwoord. "Zo ga je niet met mensen om, dus ook niet met dieren".

Hieronder het pamflet wat de buurtbewoners oproept om te protesteren tegen de ruiming:

Red de ganzen van de dood

De ganzen die nu nog levend en wel in familieverbanden bij u op de Pieter Lastmankade en de Olympiakade vertoeven, zullen binnenkort in grote getale weggevangen worden door het ongediertebestrijdingbedrijf Duke Faunabeheer.

Dit alles in opdracht van wethouder Paul van Grieken van stadsdeel oud zuid. De Afdeling Amsterdam van de Dierenbescherming heeft de wethouder een diervriendelijke oplossing aangeboden voor het overlast probleem wat sommige mensen aan de ganzen ondervinden. De wethouder heeft hier geen oren naar; het lot van de ganzen laat hem blijkbaar koud.

U als buurtbewoner bent nu nog de enige die iets voor de ganzen kunt doen. Het is belangrijk dat u de wethouder laat weten dat u het als buurtbewoner belangrijk vind dat hij samen met de Dierenbescherming naar een goede diervriendelijke oplossing zoekt voor het ganzenoverlastprobleem.

Als u één van die velen bent die niet alleen last maar ook gezelligheid ondervindt aan de ganzen, mail of schrijf dan het liefst vandaag nog want de tijd dringt. Help de ganzen nu voor het te laat is!

U kunt een protestmail sturen t.a.v. de wethouder Paul van Grieken emailadres dbsecretariaat@oudzuid.amsterdam.nl. (tel: 020-6781678). Of per brief t.a.v. wethouder Paul van Grieken, per adres Stadsdeel Oud-Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam .

Voorbeeld:

Geachte wethouder,

Tot mijn grote schrik heb ik vernomen dat er binnenkort in opdracht van u een groot aantal ganzen wordt weggevangen door het ongediertebestrijdingbedrijf Duke. Als buurtbewoner ondervind ik (naast de eventuele overlast) ook gezelligheid van de dieren en vind het daarom belangrijk dat er een diervriendelijke oplossing voor het ganzenoverlastprobleem wordt gezocht. Ik verzoek u daarom met klem de ganzen niet te laten wegvangen door dit bedrijf, maar in plaats daarvan samen met de afdeling Amsterdam van de Dierenbescherming naar een gansvriendelijke oplossing te zoeken!
Vergeet niet uw handtekening te zetten en evt. uw naam en, adres in te vullen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief