Border­collies verjagen ganzen


12 november 2009

Alternatief idee ganzenverjaging wordt getest:

Bordercollies verjagen ganzen

Bijna een jaar geleden deed de fractie van de Partij voor de Dieren in Noord-Holland een oproep om alternatieve ideeën voor het doden van ganzen te melden. Nu wordt een kansrijk idee getest. In Friesland verjagen bordercollies van begin november tot eind april ganzen van landbouwgronden. Dit idee kwam voort uit de oproep van de Partij voor de Dieren. De fractie Noord-Holland is blij dat dit experiment serieus wordt opgepakt.

De bedoeling is dat de ganzen neerstrijken in foerageergebieden waar zij welkom zijn en dus met rust worden gelaten. Aan de proef doen 40 agrariërs mee met een landbouw-oppervlak van 1750 hectare. De Volkskrant en het Agrarisch Dagblad berichten erover.

Een filmpje over het werken met de bordercollies is te vinden op www.ophetland.tv (Ganzen verjagen met Border Collies)