Beëdiging Staten­leden Partij voor de Dieren in Noord-Holland


14 maart 2007

Vandaag was het zover; Rob van Oeveren en Peter van Poelgeest zijn beëdigd als Provinciaal Statenlid in de Provincie Noord-Holland voor de Partij voor de Dieren.

In de Statenzaal in het Provinciehuis te Haarlem werden alle leden welkom geheten door commissaris van de Koningin; dhr. Borghouts. Hij hield een inleidende speech waarin de statenleden gewezen werden op hun rechten en plichten. Na de speech werd iedereen verzocht te gaan staan en werd de eed of belofte uitgesproken. Beide Statenleden van de Partij voor de dieren hebben de belofte “dat verklaar en beloof ik” uitgesproken.

Daarna was het tijd voor felicitaties en koffie met gebak. Tijd om verder nog na te genieten van de nieuw verworven status was er nauwelijks want na de lunch ging men gelijk verder met een inwijdingsvergadering en werden er diverse workshops gegeven om de leden thuis te maken in hun nieuwe werkkring.

Er volgen nog drukke tijden maar Rob en Peter gaan er voor, samen met Bram van Liere die hen zal assisteren op de fractie. Dierenwelzijn zal op de agenda gezet worden van de Provinciale Staten in Noord-Holland!

Het staat er echt; twee zetels gereserveerd voor de Partij voor de Dieren!

Ja, dit zijn onze plaatsen.

Peter van Poelgeest; "dat verklaar en beloof ik"

Rob van Oeveren; "dat verklaar en beloof ik"

Samen overleggen

De twee beëdigde Statenleden van de Partij voor de Dieren in Noord-Holland!

Peter van Poelgeest, Bram van Liere en Rob van Oeveren.

Rob en Peter bij de campagne auto voor het Provinciehuis.

Het team!

We gaan er voor!