Kippen en hanen bij het Kennemer Gasthuis Haarlem gevangen


27 maart 2007

Peter van Poelgeest, onlangs beëdigd als Provinciaal Statenlid van de Partij voor de Dieren, is in het dagelijks leven zeer actief met het beschermen van in het wild levende dieren. Hij is al jaren Provinciaal Fauna Adviseur (PFA) voor de Dierenbescherming in Noord-Holland. Hij wordt dan om advies gevraagd bij vermeende overlast van onder meer ganzen en kippen. Want het is uiteraard de bedoeling dat de overlast zo diervriendelijk mogelijk wordt opgelost. Peter staat de Dierenbescherming bij met raad én met daad. Daarom stond hij afgelopen zondag voor dag en dauw op om 21 kippen en hanen op het terrein van het Kennemer Gasthuis in Haarlem te vangen. Om deze vervolgens onder te brengen bij veilige opvangadressen. De dieren moesten wijken, omdat ze overlast zouden veroorzaken voor omwonenden en het verkeer. Lees hier zijn persoonlijke verslag van deze actie:

“Zondagochtend, 04.00 uur. De wekker gaat af. Mijn vriendin vertelt mij dat
wanneer de zomertijd ingaat, dit betekent dat het ’s morgens een uur langer donker blijft. Toen deze mededeling tot me was doorgedrongen besloot ik dan nog maar even te blijven liggen...

Even over vijven, in het aardedonker, rijd ik richting Haarlem waar ik zo rond
half zes luid kukelend word ontvangen. Normaalgesproken worden hanen pas bij het eerste ochtendgloren onrustig; alleen vandaag lijkt het wel of ze het naderend “onheil” zien aankomen. Bij eerdere bezoeken had ik waargenomen via welke routes de dieren zich over het terrein verplaatsen. Op deze manier heb ik de beste locatie voor het plaatsen van de inloopkralen al eerder kunnen bepalen.

Omdat het nog donker is, duurt het plaatsen van deze inloopkralen ruim een uur. Tijdens deze voorbereidende handelingen wordt mij door het aanhoudende gekakel steeds duidelijker dat er niet op twee, maar op vier plekken verspreid over het terrein pluimvee moet zitten.
Met deze wetenschap en door het feit dat het vangen van elke groep gepaard gaat met enkele angstkreten, dringt het steeds meer tot mij door dat het misschien toch wel wat lastig wordt om alle hanen en kippen in één keer te vangen.

Omdat het langzamerhand lichter wordt, besluit een groep van zes kippen en drie hanen hun nachtverblijf (lees: boom) te verlaten. Ik werp ze wat versnaperingen toe om hun vertrouwen te winnen. Dan dirigeer ik ze onder lichte drang richting de eerste kraal, waar zij na enkele minuten inlopen. Ik sluit de toegang en heb de eerste “buit” binnen. Als de rest nou net zo meewerkt, zal ik nog voor 08.00 uur thuis kunnen zijn. Na later bleek was dit iets te positief gedacht want uiteindelijk ben ik pas tegen twee uur ’s middags thuis - een stel kippen en hanen rijker, dát wel.

Om een lang verhaal kort te maken; al het pluimvee is gevangen, al had het wel wat voeten in aarde. De meeste dieren zijn geplaatst bij het DOC (Dierenopvangcentrum) in Purmerend. Hiervandaan gaan ze morgen met 10 andere hanen naar een opvangcentrum in Waalwijk. Ik wilde twee kippen zelf houden maar helaas hebben we één van deze kippen moeten laten inslapen. Ik had haar mee naar huis genomen omdat ze een gapende wond een een raar gezwel aan de zijkant van haar nek had. De dierenarts vond het dermate ernstig en helaas niet behandelbaar, dat het beter voor de kip was om haar uit haar lijden te verlossen. Nog blij dat ik haar heb kunnen vangen en dat ze niet nog langer zo heeft moeten rondlopen.

“Ik vind het echt fantastisch om dit werk te doen,” besluit Peter. “Het kost wel tijd en vergt veel geduld, maar het resultaat mag er zijn. De dieren kunnen nu op een veilige plaats oud worden. Mijn expertise zet ik op deze manier om in daden. Ook komt mijn kennis natuurlijk goed van pas in de fractie van de Partij voor de Dieren, want er is ook in de Provincie veel achterstallig onderhoud op het gebied van dierenwelzijn.”

De hanen van het Kennemer Gasthuis op de nieuwe locatie bij hun soortgenoten.

Zie ook de site van de Dierenbescherming Haarlem