Actie tegen megastal Hollands Kroon duurt voort


6 november 2013

De actie van de Partij voor de Dieren tegen de voorgenomen megastal Meerkip in Hollands Kroon is een groot succes gebleken. Via de website dienden rond de 3.000 mensen de door de partij opgestelde zienswijze in tegen het plan. Na het onderwerp in meerdere vergaderingen van Provinciale Staten te hebben besproken besloot ook de provincie Noord-Holland een zienswijze in te dienen. Deze ging over de grootte van de stal.

Volgens de Partij voor de Dieren is iedereen belanghebbende bij dit plan vanwege de risico’s voor de volksgezondheid. Veel dieren bij elkaar in een stal houden vergroot het risico op nieuwe virussen, zoals de Mexicaanse griep. Daarbovenop is door het massale gebruik van antibiotica in de intensieve veehouderij resistentie ontstaan voor antibiotica. Via de lucht die de stallen uit wordt geblazen kunnen ziekmakende bacteriën en virussen zich verspreiden.

De Partij voor de Dieren is fel tegenstander van de bio-industrie en megastallen in het bijzonder. Zo zal dit stalsysteem kippen in 6 etages in een hal van 100 meter lang stoppen terwijl 20 dieren één vierkante meter moeten delen, zonder daglicht. Hierdoor worden de dieren hun natuurlijk gedrag ontnomen. De dieren kunnen niet scharrelen, zich terugtrekken, een dagritme opbouwen, een zandbad nemen of op stok zitten en groeien onnatuurlijk snel. Landelijk sterven er miljoenen kuikens nog voordat ze de slachtleeftijd van zes weken hebben bereikt.

In 2007 waren er al plannen voor een megastal op dezelfde locatie. Meer dan 25.000 mensen tekenden toen het burgerinitiatief van de Dierenbescherming en Milieudefensie ‘Stop veefabrieken in Noord-Holland’ en Provinciale Staten nam een motie aan om deze stal niet toe te staan. Dezelfde ondernemer probeert nu met zijn broer op dezelfde plek alsnog de kippenfabriek te realiseren.

Ondanks alle ingediende zienswijzen en voorgeschiedenis heeft het college van B&W van Hollands Kroon besloten de vergunning toch te verlenen. De strijd is echter nog niet gestreden. De gemeente heeft de zienswijze van de provincie niet overgenomen. De provincie had een reactieve aanwijzing kunnen geven en de megastal verbieden, maar heeft dat nagelaten. Verder is de vergunning in strijd met de provinciale ruimtelijke regels. Deze staat geen nieuwvestiging van intensieve veehouderijen toe. En dan is er nog de gang naar de rechter.

Een aantal omwonenden heeft deze stap inmiddels gezet. Zij hebben beroep ingesteld bij de Rechtbank Alkmaar. U kunt deze omwonenden steunen via een crowdfundingsactie, zie www.4just1.com/project/489