Nieuws

Partij voor de Dieren wil provinciale milieuzone

19-03-2018
Haarlem, 19 maart 2018 – De Partij voor de Dieren Noord-Holland wil luchtvervuiling in de provincie steviger aanpakken en vraagt om de invoering van provinciale milieuzones. Luchtverontreiniging staat in de top drie van veroorzakers van ziekte...

Partij voor de Dieren wil groene schoolpleinen

12-03-2018
Haarlem, 12 maart 2018 - De provincie Noord-Holland moet nog voor de zomer scholen helpen hun grijze schoolpleinen om te toveren in groene natuurtuinen. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie haar verantwoordelijkheid neemt en zorgt dat alle...

Provincie Noord-Holland zet in op groei Schiphol, ondanks gevaren

18-12-2017
De Provincie Noord-Holland blijft de komende decennia stug inzetten op groei van Schiphol, tegen de wens van de inwoners van de Provincie en ondanks dat groei van vliegverkeer vanwege klimaatverandering hoogst onverantwoord is, zoals ook de rechter in...

Drie keer succes!

16-11-2017
Bij het debat over de provinciale Omgevingsvisie 2050 in de provincie Noord-Holland, zijn drie moties van de Partij voor de Dieren - Stop Bodemdaling, Groei Schiphol van de Baan, en Omgevingswaarden - aangenomen. Bij de Omgevingsvisie wordt verder...

Red de Planeet, Omarm de Donut

07-11-2017
Haarlem, 6 november - De Partij voor de Dieren (PvdD) deelde vandaag tijdens de bespreking van de begroting in Provinciale Staten Noord-Holland vegan donuts uit. De PvdD had namelijk graag een heel andere begroting gezien, een die de economie als een...

Statenlid Linda Vermaas in debat over Omgevingsvisie 2050

10-10-2017
Het debat over de Omgevingsvisie 2050, dat Provinciale Staten op 9 oktober in het kader van de Omgevingswet voerde, bood Statenlid Linda Vermaas een goede mogelijkheid om te pleiten voor een radicale breuk met het huidige beleid, de “business as...

400.000 ganzen voor niets gedood

03-08-2017
De Partij voor de Dieren eist opheldering over het falende ganzenbeleid. De provincie verleende dit voorjaar opnieuw ontheffing voor het vergassen van duizenden ganzen ten behoeve van de vliegveiligheid. In tien jaar tijd heeft het doden van 400.000...

Motie Pilot Natuurinclusieve landbouw aangenomen

10-07-2017
De provincie Noord-Holland gaat zich inzetten voor een pilot met natuurinclusieve landbouw. Vandaag hebben de Provinciale Staten van Noord-Holland een motie daarover van de Statenfracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks aangenomen. PVV stemde...

 
Volgende pagina