Motie Vang de kinderen van Moria op


25 maart 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 9 maart 2020 in Haarlem,

Overwegende dat:

  • In het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos al jaren alleenstaande kinderen onder erbarmelijke omstandigheden verblijven;
  • Deze kwetsbare kinderen in de kampen geen onderwijs krijgen en gebrekkig toegang hebben tot medische zorg;- De kinderen in de kampen het slachtoffer worden van misbruik en mensenhandel;
  • Er in EU-verband afspraken zijn gemaakt over het opnemen van deze vluchtelingen en dit tot op heden niet door Nederland wordt nagekomen;
  • Diverse hulporganisaties, waaronder Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children, deze week opriepen tot het opnemen van 2500 alleenstaande vluchtelingenkinderen door Europese steden, waarvan 500 in Nederland;

Voorts overwegende dat:

  • De meerderheid van de gemeenteraden van enkele steden zoals Amsterdam en Den Haag al te kennen hebben gegeven deze opvang te willen aanbieden;
  • De Commissaris van de Koning een faciliterende en controlerende rol heeft in het uitvoeren van de taakstelling van de gemeenten en het ondersteunen van het vinden van opvanglocaties;
  • Wij immers medeverantwoordelijk zijn voor goed bestuur in onze gemeenten;

Roepen het College op:

  • Ondersteuning te verlenen aan de Noord-Hollandse gemeenten bij de opvang en huisvesting van deze kinderen.
  • In Den Haag aan te dringen op medewerking met de gemeenten.

En gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GL, SP, CU, CDA, D66, PvdA

Tegen

FvD, 50Plus/PvdO, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement: bestemmingsplannen en PRV leidend voor het Twiske bij overnachtingen en evenementen

Lees verder

Motie Handhaaf en herstel schade voor bedreigde diersoorten bij Circuit Zandvoort

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer