Subsidie visserij


14 december 2009

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 14 december 2009, te Haarlem, ter behandeling van de 1e begrotingswijziging 2010;

constaterende dat:
- de provincie Noord-Holland 708.335 euro cofinanciering ter beschikking stelt van de Visserijgroep Noordwest Holland;
- deze financiering is aangekondigd in de Agenda Landbouw en Visserij;
- de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties schat dat 70% van de visbestanden in de wereld nu is overbevist;

overwegende dat:
- een omslag is de sector noodzakelijk is vanwege de gevolgen voor de natuur;
- de provincie verantwoordelijk is voor de doelstellingen voor de vitalisering van de visserijgemeenschappen;

van mening dat:
- de ’speerpunten’ van de ontwikkelingsstrategie 2009-2013 van de Visserijgroep Noordwest Holland zo ruim zijn dat de sector gestimuleerd wordt zonder randvoorwaarden;

gehoord de discussie,

dragen het College van Gedeputeerde Staten op:
- geen cofinanciering beschikbaar te stellen op basis van de ontwikkelingsstrategie 2009-2013 van de Visserijgroep Noordwest Holland;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP

Tegen

VVD, CDA, PvdA, GL, CU/SGP, D66, OP

Lees onze andere moties

Publiek geld in kernreactor

Lees verder

Welzijn vissen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer