Publiek geld in kern­re­actor


14 december 2009

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 14 december 2009, te Haarlem, ter behandeling van de 1e begrotingswijziging 2010;

constaterende dat:
- de mogelijkheid wordt onderzocht om een participatie in ECN/NRG Petten te nemen;

overwegende dat:
- deze mogelijke participatie het resultaat is van een tegenoffensief op de lobby van de provincie Zeeland;
- Provinciale Staten van Zeeland nog akkoord moeten gaan met een vergelijkbare investering om de reactor naar Zeeland te halen;

van mening dat:
- provincies niet tegen elkaar op moeten bieden met belastinggeld;

gehoord de discussie,

dragen het College van Gedeputeerde Staten op:
- geen participatie te nemen in ECN/NRG Petten, wanneer Provinciale Staten van Zeeland afziet van de Zeeuwse toezegging 40 miljoen beschikbaar te stellen;
- Provinciale Staten van Zeeland van deze motie op te hoogte te stellen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, D66, SP

Tegen

VVD, CDA, PvdA, GL, CU/SGP, OP

Lees onze andere moties

visdoding bij kweekvis

Lees verder

Subsidie visserij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer