visdoding bij kweekvis


14 december 2009

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 14 december 2009, te Haarlem, ter behandeling van de 1e begrotingswijziging 2010;

constaterende dat:
- vissen pijn en stress kunnen ervaren;
- dierenwelzijn een aandachtspunt is bij het stimuleringsbeleid verduurzaming van de viskweek;
- de provincie streeft naar een zo diervriendelijk mogelijke aquacultuur (Agenda Landbouw en Visserij);

overwegende dat:
- het mogelijk is om vissen te verdoven;
- vis op ijs leggen en onderkoelen slechts verlammend maar niet verdovend werkt;

van mening dat:
- dieren niet bij hun volle bewustzijn behoren te worden geslacht;
- vissen verdoofd of onmiddellijk gedood moeten worden alvorens zij worden verwerkt;

gehoord de discussie,

dragen het College van Gedeputeerde Staten op:
- op geen enkele wijze, direct of indirect, ondersteuning of medewerking te verlenen aan producenten die vis niet verdoven of vis niet onmiddellijk doden voor de verwerking;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Voor

GL, CU/SGP, SP, PvdD

Tegen

CDA, PvdA, VVD, D66

Lees onze andere moties

Geen vangacties als op Texel

Lees verder

Publiek geld in kernreactor

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer