Motie circu­laire economie: Sociaal fundament


GL, PvdA, Volt, SP, CDA, PvdD

2 oktober 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 2 oktober 2023, te Haarlem, ter behandeling van het Rapport van de Rekenkamer omtrent Circulaire Economie

Constaterende dat,

  • De Rekenkamer het beleid op het gebied van circulaire economie van de vier provincies heeft onderzocht en daartoe een aantal aanbevelingen doet
  • De Brede basismonitor laat zien dat het vermogen van huishoudens in Noord-Holland consequent lager ligt dan het Nederlands gemiddelde

Overwegende dat,

  • Het rapport van de Rekenkamer handvatten geeft om mee te nemen voor de herziening van de actieagenda circulaire economie
  • Gedeputeerde Staten heeft aangegeven dat er ook een herziening komt van de uitvoeringsagenda economisch beleid van Noord-Holland
  • De omslag naar een circulaire economie ook mogelijkheden geeft om het sociaal welzijn van onze inwoners explicieter mee te nemen in ons economisch beleid

Verzoekt het college,

  • In aanloop naar de herziening van de uitvoeringsagenda economisch beleid en de herziening van de actieagenda circulaire economie expliciet te schetsen welke mogelijkheden de provincie heeft om ook de koppeling met een stevig sociaal fundament in relatie tot arbeid te maken

En gaan over tot de orde van de dag,

Anouk Gielen, GroenLinks

Fatima Oulad Hadj, Partij van de Arbeid

Maik de Weerdt, Volt

Remine Alberts, SP

Dennis Heijnen, CDA

Ellinoor Jorna, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, Volt, CDA, SP, 50Plus, CU

Tegen

JA21, PVV, FvD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Tata Steel: Vernieuwende juridische denkwijze voor gezondheid van omwonenden Tata Steel

Lees verder

Motie circulaire economie: Provincie koploper in circulair inkopen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer