Motie: leef­baar­heids­mo­nitor


11 november 2019

De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 11 november 2019 kennis genomen van de statenvoordracht VD-73 Begroting 2020;

constaterende:

 • dat de leefbaarheid op een aantal plekken in onze provincie onder grote druk staat
 • dat een gezonde en vitale leefomgeving voor de inwoners van al onze dorpen en steden van het allergrootste belang is;
 • dat in het coalitieakkoord “Duurzaam doorpakken” is afgesproken de monitoring met betrekking tot een aantal aspecten van leefbaarheid te intensiveren;

voorts overwegende:

 • dat de druk op de leefbaarheid in bepaalde gebieden binnen onze provincie door te verwachten ontwikkelingen de komende jaren alleen maar zal toenemen;
 • dat een gezonde en vitale leefomgeving een samenspel is van vele factoren en daarom een integrale aanpak vereist; dat het de provincie aan een instrument ontbreekt om factoren welke van invloed zijn op een gezonde en vitale leefomgeving op gebiedsniveau, integraal te kunnen volgen en beoordelen;
 • dat het College werkt aan het opstellen van de kaders voor de leefbaarheidsfondsen in Noord Holland;
 • dat het van belang is om in dat kader een leefbaarheidsmonitor te ontwikkelen om de verschillende factoren die van invloed zijn op de leefbaarheid in beeld te brengen en de effectiviteit van het beleid te monitoren;

gehoord de discussie,

verzoeken het college:

 • in het kader van de uitwerking van de kaders van de leefbaarheidsfondsen een integrale provinciale leefbaarheidsmonitor te ontwikkelen, waarin gebiedsgericht zoveel mogelijk factoren welke van invloed zijn op een gezonde en vitale leefomgeving worden meegenomen;

  en gaan over tot de orde van de dag.


  Status

  Aangenomen

  Voor

  GroenLinks, VVD, D66, PvdA, PvdD, SP, CU, 50Plus/PvdO, Denk

  Tegen

  FvD, CDA, PVV

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer