Motie De "plastic soup" afremmen


D66, PvdD

30 mei 2023

Motie vreemd aan de orde van de dag:

De "plastic soup" afremmen

De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op dinsdag 30 mei 2023, te Haarlem, ter behandeling motie vreemd aan de orde van de dag:

constateren dat:

 • de organisatie SUPmission vanuit een burgerinitiatief een crowdfunding-actie is gestart voor het realiseren van een bubble barrier (luchtbellenscherm) in het Spaarne;
 • de proeven in Amsterdam en Katwijk bewezen hebben dat een bubble borrier een succesvol middel is in het tegengaan van (plastic) zwerfafval in het water;
 • de gemeente Haarlem en hoogheemraadschap van Rijnland geld gereserveerd hebben voor een vooronderzoek naar plaatsing van een bubble borrier;

overwegen dat:

 • zwerfafval en microplastics zowel slecht is voor de waterkwaliteit als voor de gezondheid van mens en dier;
 • er nog steeds veel afval in het water terechtkomt en dit probleem niet op korte termijn opgelost zal zijn;
 • tegengaan van de "plastic soup" een verantwoordelijkheid is van alle overheden;
 • het Spaarne qua afmetingen geschikt is voor een bubble barrier;
 • het Spaarne het laatste afvoerputje is naar de Noordzee;
 • er ambtelijk al ondersteuning is voor dit initiatief vanuit de provincie;
 • er nog circa €7000-€9000 euro nodig is voor het vooronderzoek;
 • SUPmission al 50% van de aanschaf van een bubble barrier gefinancierd heeft;

zijn van mening dat:

 • de provincie Noord-Holland een bijdrage zou moeten leveren aan dit vooronderzoek;

verzoeken het college,

 • binnen de budgetten van de portefeuille water of circulaire economie op zoek te gaan naar ruimte om het resterende bedrag voor het vooronderzoek bij te dragen;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Transparantie over invloed van fossiele bedrijven op MRA-koers

Lees verder

Motie Tata Steel: ideeën en scenario's opnemen in NRD

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer