Kraan­water


15 december 2014

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 15 december 2014, te Haarlem, ter behandeling van het Milieubeleidsplan 2015-2018;

constaterende dat:
- de provincie mineraalwater in plaats van kraanwater serveert bij vergaderingen en bijeenkomsten in het provinciehuis;

overwegende dat:
- flessenwater slecht is voor ons milieu vanwege de omvangrijke hoeveelheid glazen verpakkingsmateriaal en het productieproces: bottelen, etiketteren, verpakken, transporteren en koelen;
- de CO2-uitstoot van flessenwater hierdoor 400 keer hoger is dan dat van kraanwater;
- het PWN-kraanwater van uitstekende kwaliteit is;
- leidingwater ook nog eens veel goedkoper is en de provincie hiermee kan besparen;

van mening dat:
- de provincie met het overstappen naar kraanwater het goede voorbeeld qua milieubewustzijn geeft en dit niet moet nalaten;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:
- bij de aanbesteding van de catering als voorwaarde op te nemen dat kraanwater wordt geserveerd;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, VVD, CDA, PvdA, D66, ONH, PVV, OBP, 50plus

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer