Instrument Mili­euzone inzetten langs provin­ciale wegen


15 december 2014

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 15 december 2014, te Haarlem, ter behandeling van het Milieubeleidsplan 2015-2018;

constaterende dat:
- een Milieuzone in stedelijk gebied effectief kan bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit;

overwegende dat:
- het instrument Milieuzone ook effectief kan bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit langs provinciale wegen door auto’s, busjes en vrachtverkeer met sterk vervuilende motoren hier te reguleren;
- dit instrument niet is toegepast en de nadruk nu ligt op nieuwe wegen als oplossing voor verbetering van de luchtkwaliteit langs provinciale wegen;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:
- het instrument Milieuzone op te nemen in het Milieu uitvoeringsplan 2015-2018 als één van de alternatieven om de luchtkwaliteit langs provinciale wegen te verbeteren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer