Amen­dement nest­beheer


22 september 2014

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 22 september 2014 ter behandeling van de Verordening vrijstellingen Flora- en faunawet 2014,

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:

- artikel 3 van de conceptverordening te schrappen en daarmee geen vrijstelling te verlenen voor het rapen van ganzeneieren;

- artikel 5 als volgt te wijzigen:

a. schrappen in lid 1 het tekstdeel ‘en 3’
b. schrappen in lid 2 het tekstdeel ‘en 3’
c. wijzigen in lid 3 het tekstdeel ‘artikelen 3 en 4’ in tekstdeel ‘artikel 4’
d. wijzigen in lid 10 het tekstdeel ‘artikel 2 tot en met 4’ in tekstdeel ‘artikel 2 en 4’
e. wijzigen in lid 12 het tekstdeel ‘artikelen 3 en 4’ wijzigen in tekstdeel ‘artikel 4’;


Toelichting
Nestebeheer, ofwel het rapen van eieren van ganzen om de populatiegroei te beperken is een methode die op grote schaal bewezen ineffectief is. In de hoorzitting ganzen die 11 september 2014 werd gehouden bleek dat de experts het daar over eens waren. Meer dan 90% van de eieren moeten worden gevonden om enig effect te hebben. In grote, onoverzichtelijke gebieden is dat niet haalbaar. De indiener houdt het voor mogelijk dat in kleine overzichtelijk gebieden een kleine populatie via nestbeheer klein gehouden kan worden. Voor deze gebieden zou een ontheffing gegeven kunnen worden. De vrijstelling is een grofmazig middel, bovendien heeft de provincie dan geen controle over de wijze waarop het nestbeheer wordt uitgevoerd. Dit vergroot de verstoring op andere soorten en verkleind de effectiviteit tot 0.


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, SP, CU/SGP, 50plus, ONH

Tegen

PvdA, D66, VVD, CDA, PVV, OBP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer