Amen­dement geen vrij­stelling voor het doden van dieren


22 september 2014

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 22 september 2014 ter behandeling van de Verordening vrijstellingen Flora- en faunawet 2014,

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:

- artikel 4 van de conceptverordening te schrappen en daarmee geen vrijstelling te verlenen voor het doden van dieren;
- artikel 5 als volgt te wijzigen:

a. wijzigen in lid 3 tekstdeel ‘de artikelen 3 en 4’ in tekstdeel ‘artikel 3’
b. schrappen de leden 5 t/m 9
c. wijzigen in lid 10 het tekstdeel ‘artikel 2 t/m 4’ in tekstdeel ‘de artikelen 2 en 3’
d. wijzigen in lid 12 het tekstdeel ‘op basis van artikelen 3 en 4’ in ‘op basis van artikel 3’
e. schrappen lid 14;

Toelichting

Het doden van dieren moet altijd maatwerk zijn en als laatste redmiddel worden ingezet. De vrijstelling is een grofmazig instrument dat ook ingezet kan worden als er geen dreigende schade is. Indiener is van mening dat het onwenselijk is om dieren te doden zonder noodzaak. Een vrijstelling sluit dat niet uit. Bovendien is de schade door wilde eenden en spreeuwen zeer beperkt.


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, SP, CU/SGP

Tegen

PvdA, D66, VVD, CDA, OBP, ONH, 50plus, PVV

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer