Amen­dement biolo­gische land­bouw­in­di­cator


22 september 2014

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 22 september 2014 ter behandeling van de Zomernota,

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:

het besluit 1 als volgt te wijzigen: “De Zomernota 2014 met daarin de bijgestelde output en doelenbomen gewijzigd vast te stellen, zodanig dat de output voor instrument 5.3.4.04 Stimulering van de vergroting van het biologische areaal 7% blijft;”


Toelichting

De provincie Noord-Holland streeft sinds 2007 naar een percentage biologische landbouw van 7%. In de zomernota 2014 is deze ambitie teruggebracht tot 5% (zie pagina 86). Indiener acht dit onwenselijk en stelt voor het percentage te handhaven, ook in deze zomernota. Er zijn ook geen beleidsmatige redenen gegeven in de zomernota om dit percentage te verlagen.


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, SP, ONH, 50plus, CU/SGP

Tegen

PvdA, D66, VVD, CDA, OBP, PVV

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer