Amen­dement: geen leges voor echte PAS-melders


11 december 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 11 december 2023, te Haarlem, beraadslagend over de Legesverordening en tarieventabel 2024.

Hoofdstuk 9 Natura 2000 Flora en fauna activiteit, punt 9.2.b het legaliseren van een PAS-melding door omzetting naar een omgevingsvergunning. Kosten € 1.600,00

De indiener stelt voor het voorliggende besluit als volgt te wijzigen:

Hoofdstuk 9 Natura 2000 Flora en fauna activiteit, punt 9.2.b het legaliseren van een PAS-melding door omzetting naar een omgevingsvergunning. Kosten € 0,00, met uitzondering van de ‘valse PAS-melders’.

Dekking:

De gederfde leges kunnen gedekt worden uit de post Landbouwbeleid.

Toelichting
Echte PAS-melders zijn de bedrijven die netjes eerst een PAS-melding hebben ingediend en op basis daarvan zijn uitgebreid. Dat gaat om de bedrijfsuitbreiding van na de invoering van het PAS, 1 juli 2015. Uitbreidingen van voor die datum zijn de valse PAS-melders.Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, D66, Volt, SP

Tegen

BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, JA21, PVV, CDA, FvD, 50Plus, CU

Lees onze andere moties

Verantwoording recreatie in het PNN

Lees verder

Motie Stap uit convenant emissiearme stallen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer