0 lijn FBE


10 november 2014

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 10 november 2014

ter behandeling van de voordracht Ontwerpbegroting 2015,

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:

toe te voegen als besluit de tekst “Programma 5 te verlagen met € 170.000 ten laste van de subsidie buiten verordening aan de stichting Faunabeheereenheid van € 500.000,- te verlagen naar € 330.000,- en Programma 5 te verhogen met € 170.000 ten behoeve van een storting van € 170.000 in de Reserve Groen”;

Toelichting

Indiener beoogt met dit amendement de verhoging van de boekjaarsubsidie aan de stichting Faunabeheereenheid (FBE) in de Ontwerpbegroting 2015 ongedaan te maken en terug te brengen naar het niveau van de Begroting 2014. Hiermee wordt € 170.000 bespaard dat ten goede kan komen van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur. Daarom stelt de indiener een extra storting van dit bedrag voor in de Reserve Groen. De boekjaarsubsidie is zonder motivering verhoogd naar € 500.000. De FBE ontving aan het begin van deze collegeperiode nog € 147.800 (zomernota 2011 tot en met Begroting 2013) en stond voor € 330.000 in de Begroting 2014.


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, SP, ONH, CU/SGP

Tegen

VVD, CDA, PvdA, D66, PVV, 50plus

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer