Zonne-energie op publieke gebouwen


31 januari 2011

Voorzitter,
Normaal was deze voordracht een hamerstuk geweest, maar mijn fractie vond dit plan te mooi om onbesproken te laten in Provinciale Staten. Met dit plan stimuleert de provincie het gebruik van zonne-energie op daken van vooral scholen en andere publieke gebouwen. U kent mijn partij. Wij zien de noodzaak in om snel om te schakelen naar een volledig duurzame energieproductie. Het stimuleren van de markt voor zonne-energie past daar goed bij. De combinatie met onderwijs is altijd mooi, maar des te meer nu het gaat om deze planeet leefbaar te houden voor de komende generaties. Op een heel natuurlijke wijze komen kinderen en hun ouders in aanraking met succesvolle toepassing van echt duurzame energie. Door de zichtbaarheid van schoolgebouwen zien omwonenden ook de voordelen van decentrale energieopwekking.
Vergeleken dáármee zijn het dubbel gebruik van ruimte en de synergie met het project Energiezuinige scholen met een gezond binnenklimaat relatief kleine voordelen. Voor de Partij voor de Dieren is tevens belangrijk dat deze voordracht niet ten koste gaat van het onderwijsbudget van scholen. Want als zij het handig spelen is het voor hen op zijn minst kostenneutraal. Mijn fractie stemt dan ook graag in met de voordracht.
Dank u wel.

Interessant voor jou

Ontsnippering en kwaliteitsimpuls natuur

Lees verder

Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren: subsidiering opvang wilde dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer