Ontsnip­pering en kwali­teits­impuls natuur


31 januari 2011

Voorzitter,

Het gaat slecht met de Nederlandse natuur. De biodiversiteit is nog maar 15% van wat het was en de daling zet nog steeds door. Daar komt de klimaatverandering nog overheen. En dit kabinet niet te vergeten. Wij hebben de Aarde niet gekregen van onze ouders, maar te leen van onze kinderen.
De biodiversiteit in een onschatbare waarde van de natuur. Het ontsnipperen van de natuur is essentieel om het verlies aan dieren en planten te voorkomen. De Partij voor de Dieren is dan ook warm voorstander van deze voordracht.

Kritisch zijn wij echter wat betreft de ecologische verbindingen die gepland zijn bij het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Het ecoduct over de Zeeweg zal namelijk veroorzaken dat de dieren die in het nu jachtvrij gebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen lopen, over dat ecoduct in de vuurlinie van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland terecht komen.
Een ecoduct mag geen loopplank naar de eeuwige jachtvelden worden! Dat is in strijd met de hele gedachte van een ecoduct, dat juist leefgebieden moet verbinden. De nieuwe leefgebieden van de dieren mogen geen sterfgebieden worden.

Waarom denkt GS niet na over een oplossing voor de lange termijn? Die ligt voor het grijpen: Een uitbreiding van het succesvolle hekkenplan naar IJmuiden, waardoor ook de Zeeweg vrij van aanrijdingen zal zijn.
De ecologische verbindingen gaan er komen, dus het hekwerk zal de EHS niet hinderen. Er zal dan een aaneengesloten natuurgebied zijn van 7000 hectare. Allemaal verkeersveilig en zonder landbouwschade dankzij goede hekwerken die de wildernis afgrenzen.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Wat zouden we missen aan het vissen?

Lees verder

Zonne-energie op publieke gebouwen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer