Zomernota: geen belas­tinggeld naar groot­schalige landbouw en ganzen­ver­gassing


28 september 2015

Voorzitter,

Deze zomernota privatiseert winsten en socialiseert risico’s. Ik zal dat duiden aan de hand van twee voorbeelden uit deze Zomernota, de 9,8 miljoen landbouwsubsidie en het vergassen van ganzen op kosten van de belastingbetaler.

U heeft de juichende berichten in de krant al gelezen, er gaat 30 miljoen belastinggeld uit Brussel naar melkveehouders en varkenshouders, want het zit economisch tegen. Onder het mom van vrij ondernemerschap werden de melkquota losgelaten met een steeds verder voortgaande schaalvergroting tot gevolg en de puinhopen mag de belastingbetaler opruimen. Ondertussen legt de provincie 9,8 miljoen klaar om nog meer geld uit Brussel in de Noord-Hollandse boerenbedrijven te pompen. Gegreenwasht met het inmiddels totaal betekenisloos geworden begrip ‘verduurzaming’ wordt de intensivering door de provincie gretig gesponsord, terwijl de schaalvergroting de boeren elke dag een stap dichter bij de afgrond brengt, en de burger verder op kosten wordt gejaagd.

En laten we er niet omheen draaien voorzitter, de landbouw is hoofdverantwoordelijk voor het aantal ganzen in deze provincie. Door intensivering van de landbouw wordt het gras overbemest en vaak gemaaid zodat het kort blijft. Dit brengt de boer veel opbrengsten, ten koste van de bodem, de sloot en de weidevogels. Er rest een groene woestijn waar eigenlijk alleen ganzen het naar hun zin hebben. Het neveneffect van de intensivering van de landbouw is een grote populatie ganzen. De effecten daarvan, moeten door de belastingbetaler worden opgehoest. Natuurlijk het faunafonds, maar nu ook het massaal doden van ganzen De landbouw moet zijn industriële karakter verliezen. Voedselproductie is essentieel en het is een vak, daar zouden boeren trots op moeten kunnen zijn. Maar hoe kan je trots zijn op het massaal doden van onschuldige, weerloze dieren wegens het eten van gras?

Het is wrang voorzitter, gedwongen moeten betalen voor het vergassen van ganzen, een dure boekjaarsubsidie voor de FBE, gratis geld voor landbouwplannetjes. Tegen een achtergrond waarin de Milieufederatie en Landschap Noord-Holland worden gekort, omdat het een boekjaarsubsidie betreft.

Banken of boeren, de cowboys van de schaalvergroting laten een puinhoop achter. En deze coalitie staat klaar om de rekening namens ons allen te betalen.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer