Woon­a­genda


Maar dan wel: groen, duurzaam, circulair, natuur­in­clusief, betaalbaar en met een beperkt ruim­te­beslag

23 november 2020

Heel veel inhoudelijks valt hier op het eerste gezicht niet over te zeggen, omdat het toch voornamelijk een overzicht van de fasering van de woonakkoorden is. Ik heb nog wel een opmerking over de inspiratiesessies die in juni hebben plaatsgevonden tijdens de ‘Week van het Wonen’. Heel fijn, en bovendien noodzakelijk, dat er aandacht is voor natuurinclusief en circulair bouwen, flexwonen en woningbouwversnelling.

We zijn ook blij met de aanstelling van de woonambassadeur, maar willen hierbij wel aanmerken dat we hopen dat alle hiervoor genoemde onderwerpen de volledige aandacht van de bouwambassadeur hebben. De focus lijkt toch vooral te liggen op versnelling, en hoop ik dat de Gedeputeerde mij gerust kan stellen dat de bouwambassadeur met een bredere opdracht het veld in is gestuurd. De Partij voor de Dieren staat voor woningbouw, maar dan wel groen, duurzaam, circulair, natuurinclusief, betaalbaar, maar ook met een beperkt ruimtebeslag.

En daarom werd ik niet heel erg vrolijk van een artikel in het Noord-Hollands Dagblad afgelopen vrijdag. De strekking van dit artikel: De provincie Noord-Holland staat open voor aanpassingen in het regionale woningbouwprogramma, zodat dat beter aansluit op wat inwoners willen. Daarmee reageert ze op de conclusie van adviesbureau Rigo dat gemeenten niet bouwen wat de markt vraagt: eengezinswoningen.

Maar die eengezinswoningen zijn er genoeg! Ze worden alleen grotendeels bewoond door ‘gezinnen’ van een of twee mensen. Ik heb nog maar een keer een onderzoekje gedaan in mijn eigen straat. 24 Vinex-woningen uit 1994, zowel koop- als huurwoningen, waarvan en 7 worden bewoond door eenlingen en nog eens 7 door tweetallen, de zogenoemde ‘empty nesters’. 59 mensen in 24 huizen maakt een gemiddelde van nog geen tweeënhalf, terwijl de woningen gebouwd zijn op 5 a 6 bewoners. En allemaal met een flinke tuin, die door veel bewoners tot mijn spijt meer als last dan lust wordt gezien, vanwege het onderhoud. Dan maar betegelen, niet mooi maar wel onderhoudsvriendelijk. En dat is nog maar één straatje in een flinke Vinex-wijk. We souperen als Nederlanders gewoon te veel ruimte op, helemaal als we op deze voet doorgaan. En dan lees ik in het betreffende artikel:

“Die roep om meer eengezinswoningen klinkt de provincie Noord-Holland niet vreemd in de oren, en kán ook reden zijn om 'bij te sturen' in het beleid voor volkshuisvesting, zegt Kaj van Leers, woordvoerder van gedeputeerde Cees Loggen (wonen).”

Voorzitter, laten we nou eerst eens zorgen dat er goede alternatieven komen. Appartementencomplexen moeten veel aantrekkelijker worden met groene verticale tuinen (individueel én gemeenschappelijk wellicht), want nu zijn het over het algemeen eenvormige kolossen van steen en beton. Dat kan en moet anders om ze een concurrerend alternatief te kunnen laten zijn! En dan uiteraard zoveel mogelijk aansluitend op ons OV-knooppunten beleid.

En als er dan in de toekomst toch nog een noodzaak blijkt te zijn om eengezinswoningen te gaan bouwen: mogen ze dan kleiner, want de gemiddelde gezinsgrootte wordt immers ook steeds kleiner? Kies voor maatwerk!

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Formule 1 - Ontwerp ontheffing Wet natuurbescherming Circuitpark Zandvoort

Lees verder

Bijdrage bij Motie 'Onafhankelijk onderzoek alternatieven storting asfaltgranulaat Formule 1'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer