Windplan West-Friesland


27 september 2010

Voorzitter,

Zon, wind en water zijn duurzame energiebronnen. Kolen, olie en gas raken op en de verbranding daarvan is de belangrijkste oorzaak van broeikasgas.
Hoeveel zal de komende generatie moeten investeren om de effecten van de opwarming van de aarde tegen te gaan of zich aan te passen aan het nieuwe klimaat?

Nu investeren in schone, duurzame energiebronnen spaart in de toekomst hoge kosten uit.
Onder meer daarom heeft onze provincie grote ambities om windenergie op land te realiseren. Of we blij moeten met de Crisis en HerstelWet is nu niet aan de orde. Maar nu hééft de provincie de instrumenten om haar ambities op het gebied van wind te realiseren. Verschuilen kan niet meer. De regisseur, die we zo graag willen zijn, is aan zet. Het zou laf zijn nu terug te krabbelen.

Ik benadruk toch nog maar eens dat een windplan dat leidt tot een slagveld voor vogels en vleermuizen, of een verstoring van de trekroutes, voor ons onacceptabel is. Daarom hechten wij veel waarde aan de toezegging van de gedeputeerde om bij het opstellen van het windplan daarmee rekening te.houden. Onze dank daarvoor.

Het valt ons wel op dat de gedeputeerde vaak spreekt over landschappelijke waarden, maar de ecologische inpassing niet noemt. De goede ecologische inpassing weegt voor ons zwaarder dan de landschappelijke inpassing, maar gelukkig hoeven we die keuze niet te maken.

Tot slot voorzitter, denk ik dat wij allemaal blij moeten zijn met een kader om aanvragen van ondernemers in windenergie op basis van de crisis- en herstelwet te kunnen beoordelen.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Beleidsnota regionale luchthavens en luchtvaartverordening

Lees verder

Westfirsiaweg N23

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer