West­fir­siaweg N23


27 september 2010


Voorzitter,

Er is al tientallen jaren gepraat over de Westfrisiaweg, de N23. Maar als fractie van de Partij voor de Dieren hoeven wij er niet lang over te praten. Het opwaarderen en inrichten van de N23 tot een volwaardige efficiënte verbinding tussen Alkmaar en Zwolle is van belang voor de regio, voor de provincie en zelfs daarbuiten. Dat mag wat kosten. Volgens de huidige raming en betrokken overheden en bedrijfsleven dus € 350 miljoen.
De provincie heeft hiervan al € 100 miljoen toegezegd. De provincie zou nu, doordat het Rijk vooralsnog slechts € 35 miljoen heeft toegezegd, ook nog eens aan de lat moeten staan voor bijna € 146 miljoen, tenzij het Rijk een deel daarvan overneemt.

€ 350 miljoen is heel veel geld. Het is bijna allemaal belastinggeld. En daarmee moet zorgvuldig worden omgesprongen. Gebeurt dat ook?

Naar onze mening niet, want het gekozen tracé, met zijn zuidelijk van Enkhuizen gelegen weg die vooralsnog tweebaans zou blijven, is naar onze mening niet de beste oplossing en daarom ook niet toekomstvast.

Juist om die reden zijn en blijven wij tegen de realisatieovereenkomst zoals die er nu ligt en dus ook tegen de extra zekerheidstelling van bijna € 146 miljoen door de provincie.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Windplan West-Friesland

Lees verder

Algemene Beschouwingen Begroting 2011

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer