Wind­energie in Noord-Holland


15 december 2014

Voorzitter,

De Aarde heeft een probleem, of beter, al haar bewoners. De klimaatverandering is veroorzaakt door de Westerse Landen en de ontwikkelingslanden betalen daarvoor de hoogste prijs. De gevolgen van de klimaatverandering zijn al onomkeerbaar en bovenal zichtbaar. In Nederland doordat het in een eeuw 1,6 graden warmer is geworden.

Maar rampzalig is het voor mensen elders in de wereld. Op de Filipijnen trof de tyfoon Hagupit vorige week 1 miljoen mensen, met 21 dodelijke slachtoffers. Door klimaatverandering worden tyfoons heftiger. Landen als Tuvalu en de Maldiven zullen onderlopen door de zeespiegelstijging.

Op de klimaattop in Parijs zullen vergaande afspraken gemaakt moeten worden. Maar hier, vandaag, nu hadden wij een verschil kunnen maken.

Maar dat gaan we niet doen. De 105,5 MW waar we het vandaag over hebben is nauwelijks genoeg voor de stroomvoorziening van de gezinnen van Haarlem. De hoeveelheid stroom is met een paar windmolens op te wekken. En is amper een druppel op de gloeiende plaat te noemen.

Er is geen tijd om ons blind te staren op korte termijndoelen. Er is geen tijd meer om te hopen op nieuwe technieken. Er is geen tijd meer om windmolens blind tegen te werken.

Daarvoor is het nu te laat: Naast energiebesparing moeten we in zee windmolens plaatsen. Op daken en weides zonnepanelen leggen. En ook windmolens op land plaatsen. Ondernemers- en burgerinitiatieven staan er om te springen. Nu u nog!

Maar natuurlijk moeten we bij het plaatsen van windmolens op land rekening houden de omgeving, met omwonenden, zowel mens als dier. Maar dat is niet wat hier gebeurt. Voorop staat zo min mogelijk windmolens, ten koste van de snelheid waarmee de echte probleemmolens worden opgeruimd, ten koste van duurzame energieambities en vooral ten koste van het klimaat.

We hopen dat na de verkiezingen wel een positieve wind in de provincie gaat waaien.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Waddenpoort projecten voor visserij

Lees verder

Milieubeleidsplan 2015-2018

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer