Wadden­poort projecten voor visserij


10 november 2014

Voorzitter,:

Meer dan een half miljoen subsidie voor visserij, havens en voor een ‘viszone’ voor hengelaars. Dit is beschamend. De Waddenzee is een internationaal beschermd natuurgebied, Natura 2000. Het is de kraamkamer van veel Noordzeevis, maar de visstand is de afgelopen 50 jaar drastisch gedaald. Zalm en rog zijn helemaal verdwenen, de paling is een ernstig bedreigd en de zeebodem wordt keer op keer omgeploegd door sleepnetten. Duurzaam vissen in tijden van overbevissing bestaat niet.

De Waddenzee is cruciaal voor vogels, om te eten, te rusten en als broedgebied. Die niet zitten te wachten op een polonaise van vissersboten, schepen en plezierjachten die heen en weer jakkeren.

Waarom geeft de provincie subsidie voor het nog verder leegroven en verstoren van dit belangrijke natuurgebied? Wanneer ziet dit college in dat visserij geen toekomst heeft? Over 40 jaar is de vis op en stevent u af op een koude sanering. Daar zijn vissers ook niet mee geholpen. De natuurwaarden in de Waddenzee zijn door de intensieve visserij zodanig onder druk komen te staan, dat herstel van het gebied lange tijd zal duren en ook grote financiële gevolgen zal hebben. Laat dit gebied met rust en besteed deze € 5,5 ton aan een eerste herstel van dit waardevolle natuurgebied.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan

Lees verder

Windenergie in Noord-Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer